Výskumný ústav dopravný, a.s.
 
ÚVOD  >  AKTUÁLNE  >  OFICIÁLNE ZAHÁJENIE PROJEKTU TRANS TRITIA

AKTUÁLNE

Oficiálne zahájenie projektu TRANS TRITIA

03.01.2018

Dňa 23.11 2017 sa uskutočnilo oficiálne zahájenie projektu TRANS TRITIA (Zlepšenie koordinácie a plánovania nákladnej dopravy na území projektu TRANS TRITIA) v rámci konferencie a kick-off meetingu na Zámku v Tešíně. Projekt je spolufinancovaný Programom Interreg CENTRAL EUROPE. Cieľom projektu je zlepšiť informovanosť, plánovanie a koordináciu medzi regionálnymi orgánmi, správcami dopravných sietí a účastníkmi nákladnej dopravy. Projekt sa zameriava na cezhraničnú, nadnárodnú aj medziregionálnu spoluprácu s cieľom posilniť hospodársku a sociálnu súdržnosť za účelom dosiahnutia cieľov definovaných v strategiách Európa 2020 alebo Bielej knihe EU o doprave.

Projekt má dve časti:

- Stratégia multimodálnej nákladnej dopravy ( vrátane Akčného plánu pre implementáciu)
- Dopravný model zaoberajúci sa cezhraničnou nákladnou dopravou

Partnermi projektu sú:

- Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. (vedúci partner projektu)
- Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s.
- Výskumný ústav dopravný, a. s.
- Dopravní projektování, spol. s r.o.
- Žilinská univerzita v Žiline

Hlavným príjemcom projektu je Európske zoskupenie územnej spolupráce TRITIA so sídlom v Cieszyně.

Informácie o projekte nájdete: https://www.facebook.com/transtritia

 

 

 

 

 

 

 


 
Ďalšie aktuality

TRANS TRITIA - stretnutie so zainteresovanými subjektmi v Ostrave

Partneri projektu stretli sa zainteresovanými subjektmi v Ostrave, aby získali spätnú vazbu k možnostiam využitia vodných ciest pre nákladnú dopravu Viac...

FUTURA - 5. STRETNUTIE PROJEKTOVÝCH PARTNEROV

Zástupcovia Výskumného ústavu dopravného sa v rámci projektu FUTURA zúčastnili 5. stretnutia partnerov projektu a 4. zasadnutia dozornej rady Viac...

Úspešné ukončenie projektu CaBilAvi („Capacity Building for Aviation Stakeholders inside and outside the EU“)

Posledný kvartál roku 2017 sa niesol v znamení úspešného ukončenia európskeho projektu CaBilAvi financovaného v rámci programu Horizon 2020 Viac...

KONFERENCIA PROJEKTU FUTURA

Zástupcovia Výskumného ústavu dopravného sa zúčastnili konferencie v rámci projektu FUTURA. Viac...

KRÁSNE SVIATKY

Prajeme Vám krásne sviatky.. Viac...

Oficiálne zahájenie projektu TRANS TRITIA

Konferencia a kick-off meeting na Zámku v Těšíně v rámci projektu TRANS TRITIA Viac...

Projekt FUTURA - 5. meeting

Výskumný ústav dopravný, a.s sa zúčastnil na 5. MEETINGU EXPERTOV projektu FUTURA Viac...

Projekt FUTURA - 4. meeting

Výskumný ústav dopravný, a.s privítal partnerov projektu na 4. MEETINGU EXPERTOV FUTURA Viac...

Projekt FUTURA - 3. meeting

V spoločnosti partnera projektu Kovis sa uskutočnil 3. MEETING EXPERTOV PROJEKTU FUTURA, na ktorom sa zúčastnili aj odborní pracovníci Výskumného ústavu dopravného, a.s Viac...

EGUTS - Európsky týždeň mobility

Projekt eGUTS sa pripája k Európskej kampani pre trvalo udržateľnú mestskú mobilitu v rámci Európskeho týždňa mobility Viac...

INTERAKTIVNÁ PROFESIONÁLNA KONFERENCIA PROJEKTU FUTURA

Partner projektu FUTURA - spoločnosť ZX BENET CZ zorganizovala interaktívnu odbornú konferenciu, na ktorej sa zúčastnili aj pracovníci Výskumného ústavu dopravného, a.s. Viac...

Aktivácia elektronickej schránky

Výskumný ústav dopravný, a.s. aktivoval elektronickú schránku Viac...

Prezentácia projektu FUTURA

Za účelom prezentácie projektu Futura, boli do priestorov Skúšobného laboratória pevnostných meraní strojných častí VÚD, a.s. pozvaní študenti Žilinskej univerzity v Žiline Viac...

Realizácia dopravných prieskumov Topoľčany – Nitra –Komárno

V dňoch 26. a 27. 04 2017 pracovníci Výskumného ústavu dopravného realizovali dopravné prieskumy Viac...

Zápis partnera verejného sektora do RPVS

Výskumný ústav dopravný, a.s. si splnil povinnosť verifikácie a zápisu do RPVS Viac...

CabilAvi

Projekt CaBilAvi, v ktorom je partnerom aj Výskumný ústav dopravný sa preklápa do záveru riešenia Viac...

Dopravné prieskumy Galanta, Šaľa, Nové Zámky..

Výskumný ústav dopravný, a.s. realizuje dopravné prieskumy k štúdiam realizovateľnosti Viac...

INTERREG CENTRAL EUROPE - schválený projekt v rámci druhej výzvy

Výskumný ústav dopravný, a.s. je partnerom schváleného projektu TRANS TRITIA Viac...

Tlačová správa

V súvislosti s aktuálne diskutovanou témou križovatky D1 - Triblavina, v rámci ktorej je často spomínané aj meno našej spoločnosti, uverejňujeme Tlačovú správu, stanovisko VÚD, a.s. Viac...

Výskumný ústav dopravný partnerom projektu FUTURA

Výskumný ústav dopravný, a.s. a pracovníci divízie certifikácie, skúšobníctva a interoperability Viac...

Schválený projekt Dunajského nadnárodného programu 2014-2020

Výskumný ústav dopravný, a.s. je partnerom projektu EGUTS v rámci Interreg Dunajského nadnárodného programu 2014-2020 Viac...

Prebieha vyhodnocovanie realizovaných dopravných prieskumov

Výkon a vyhodnotenie smerových a profilových dopravných prieskumov Viac...