Výskumný ústav dopravný, a.s.

Novinky

Tlačová správa

V súvislosti s aktuálne diskutovanou témou križovatky D1 - Triblavina, v rámci ktorej je často spomínané aj meno našej spoločnosti, uverejňujeme Tlačovú správu, stanovisko VÚD, a.s. Viac...

Schválený projekt Dunajského nadnárodného programu 2014-2020

Výskumný ústav dopravný, a.s. je partnerom projektu EGUTS v rámci Interreg Dunajského nadnárodného programu 2014-2020 Viac...

Výskumný ústav dopravný partnerom projektu FUTURA

Výskumný ústav dopravný, a.s. a pracovníci divízie certifikácie, skúšobníctva a interoperability Viac...

Publikácie a projekty

PROJEKT FUTURA

Výskumný ústav dopravný, a.s. sa podieľa na riešení projektu FUTURA, ktorý poskytne posledné vývojové kroky pre uvedenie na trh delených brzdových kotúčov pre železničnú nákladnú dopravu. Viac...

Electric, Electronic and Green Urban Transport Systems

Výskumný ústav dopravný, a.s. zapojený do implementácie Dunajského nadnárodného programu2014-2020 v rámci cieľa Európska územná spolupráca v programovom období 2014 – 2020 Viac...

Celoštátne sčítanie dopravy CSD 2015

Výskumný ústav dopravný, a.s. realizoval projekt s názvom „Výkon a vyhodnotenie celoštátneho sčítania dopravy v roku 2015“, ktorého zadávateľom bola Slovenská správa ciest. Viac...

Centrum výskumu v doprave

Projekt realizovaný s podporou Výskumnej agentúry a spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja Viac...