Výskumný ústav dopravný, a.s.
 
ÚVOD  >  AKTUÁLNE  >  INTERREG CENTRAL EUROPE - SCHVÁLENÝ PROJEKT V RÁMCI DRUHEJ VÝZVY

AKTUÁLNE

INTERREG CENTRAL EUROPE - schválený projekt v rámci druhej výzvy

30.03.2017

V rámci druhej výzvy programu INTERREG CENTRAL EUROPE bolo vybratých 50 návrhov projektov. Celkovo bolo podaných 210 žiadostí zameraných na riešenie regionálnych problémov a potrieb v oblasti inovácií, nízkouhlíkové hospodárstvo, životné prostredie, kultúru a dopravu. Spolu s 35 projektmi, ktoré už boli schválené v rámci prvej výzvy bude v rámci programu financovaných 85 projektov, cca. 160 miliónov eur z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF).

Výskumný ústav dopravný, a.s. je partnerom schváleného projektu TRANS TRITIA v rámci uvedeného programu a Priority 4, ktorá je zameraná na spoluprácu v oblasti dopravy za účelom zlepšenia prepojenia krajín Strednej Európy. Konzorcium partnerov je zoskupením krajín Poľska, Slovenska a Českej republiky s členmi zastupujúcimi regionálnu samosprávu. Projekt zahŕňa partnerov za Českú republiku Moravskosliezsky kraj, za Poľsko Sliezske vojvodstvo a Opolské vojvodstvo a za Slovenskú republiku Žilinský samosprávny kraj.

Akronym projektu: TRANS TRITIA

Oficiálny názov projektu: Improving coordination and planning of freight trasport on Tritia Territory

  • Trvanie projektu: 36 mesiacov

Špecifickým cieľom projektu je zlepšiť spoluprácu medzi regiónmi, správcami infraštruktúry z dôvodu efektívnejšieho využitia rozvoja dopravnej infraštruktúry s podporou environmentálne priaznivých dopravných módov na území Žilinského kraja, Moravskosliezkeho a Opolského regiónu (Tritia územie).

Hlavný partner projektu:

EURÓPSKE ZOSKUPENIE ÚZEMNEJ SPOLUPRÁCE TRITIA S RUČENÍM OBMEDZENÝM

EZÚS TRITIA je prvým zoskupením svojho druhu na území Poľska, Slovenska a Českej republiky.

 
Projektoví partneri:

  • Upper Silesian Agency for Entrepreneurship and Development Ltd. (PL)
  • The Union for the Development of the Moravian Silesian Region (CZ)
  • Transport Research Institute, JSC. (SK)
  • Transport designing, Ltd. (CZ)
  • University of Zilina (SK)

 

Ďalšie aktuality

KRÁSNE SVIATKY

Prajeme Vám krásne sviatky. Viac...

TRANS TRITIA - stretnutie so zainteresovanými subjektmi v Ostrave

Partneri projektu stretli sa zainteresovanými subjektmi v Ostrave, aby získali spätnú vazbu k možnostiam využitia vodných ciest pre nákladnú dopravu Viac...

FUTURA - 5. STRETNUTIE PROJEKTOVÝCH PARTNEROV

Zástupcovia Výskumného ústavu dopravného sa v rámci projektu FUTURA zúčastnili 5. stretnutia partnerov projektu a 4. zasadnutia dozornej rady Viac...

Úspešné ukončenie projektu CaBilAvi („Capacity Building for Aviation Stakeholders inside and outside the EU“)

Posledný kvartál roku 2017 sa niesol v znamení úspešného ukončenia európskeho projektu CaBilAvi financovaného v rámci programu Horizon 2020 Viac...

KONFERENCIA PROJEKTU FUTURA

Zástupcovia Výskumného ústavu dopravného sa zúčastnili konferencie v rámci projektu FUTURA. Viac...

Oficiálne zahájenie projektu TRANS TRITIA

Konferencia a kick-off meeting na Zámku v Těšíně v rámci projektu TRANS TRITIA Viac...

Projekt FUTURA - 5. meeting

Výskumný ústav dopravný, a.s sa zúčastnil na 5. MEETINGU EXPERTOV projektu FUTURA Viac...

Projekt FUTURA - 4. meeting

Výskumný ústav dopravný, a.s privítal partnerov projektu na 4. MEETINGU EXPERTOV FUTURA Viac...

Projekt FUTURA - 3. meeting

V spoločnosti partnera projektu Kovis sa uskutočnil 3. MEETING EXPERTOV PROJEKTU FUTURA, na ktorom sa zúčastnili aj odborní pracovníci Výskumného ústavu dopravného, a.s Viac...

EGUTS - Európsky týždeň mobility

Projekt eGUTS sa pripája k Európskej kampani pre trvalo udržateľnú mestskú mobilitu v rámci Európskeho týždňa mobility Viac...

INTERAKTIVNÁ PROFESIONÁLNA KONFERENCIA PROJEKTU FUTURA

Partner projektu FUTURA - spoločnosť ZX BENET CZ zorganizovala interaktívnu odbornú konferenciu, na ktorej sa zúčastnili aj pracovníci Výskumného ústavu dopravného, a.s. Viac...

Aktivácia elektronickej schránky

Výskumný ústav dopravný, a.s. aktivoval elektronickú schránku Viac...

Prezentácia projektu FUTURA

Za účelom prezentácie projektu Futura, boli do priestorov Skúšobného laboratória pevnostných meraní strojných častí VÚD, a.s. pozvaní študenti Žilinskej univerzity v Žiline Viac...

Realizácia dopravných prieskumov Topoľčany – Nitra –Komárno

V dňoch 26. a 27. 04 2017 pracovníci Výskumného ústavu dopravného realizovali dopravné prieskumy Viac...

Zápis partnera verejného sektora do RPVS

Výskumný ústav dopravný, a.s. si splnil povinnosť verifikácie a zápisu do RPVS Viac...

CabilAvi

Projekt CaBilAvi, v ktorom je partnerom aj Výskumný ústav dopravný sa preklápa do záveru riešenia Viac...

Dopravné prieskumy Galanta, Šaľa, Nové Zámky..

Výskumný ústav dopravný, a.s. realizuje dopravné prieskumy k štúdiam realizovateľnosti Viac...

INTERREG CENTRAL EUROPE - schválený projekt v rámci druhej výzvy

Výskumný ústav dopravný, a.s. je partnerom schváleného projektu TRANS TRITIA Viac...

Tlačová správa

V súvislosti s aktuálne diskutovanou témou križovatky D1 - Triblavina, v rámci ktorej je často spomínané aj meno našej spoločnosti, uverejňujeme Tlačovú správu, stanovisko VÚD, a.s. Viac...

Výskumný ústav dopravný partnerom projektu FUTURA

Výskumný ústav dopravný, a.s. a pracovníci divízie certifikácie, skúšobníctva a interoperability Viac...

Schválený projekt Dunajského nadnárodného programu 2014-2020

Výskumný ústav dopravný, a.s. je partnerom projektu EGUTS v rámci Interreg Dunajského nadnárodného programu 2014-2020 Viac...

Prebieha vyhodnocovanie realizovaných dopravných prieskumov

Výkon a vyhodnotenie smerových a profilových dopravných prieskumov Viac...