Výskumný ústav dopravný, a.s.
 
ÚVOD  >  AKTUÁLNE  >  INTERREG CENTRAL EUROPE - SCHVÁLENÝ PROJEKT V RÁMCI DRUHEJ VÝZVY

AKTUÁLNE

INTERREG CENTRAL EUROPE - schválený projekt v rámci druhej výzvy

30.03.2017

V rámci druhej výzvy programu INTERREG CENTRAL EUROPE bolo vybratých 50 návrhov projektov. Celkovo bolo podaných 210 žiadostí zameraných na riešenie regionálnych problémov a potrieb v oblasti inovácií, nízkouhlíkové hospodárstvo, životné prostredie, kultúru a dopravu. Spolu s 35 projektmi, ktoré už boli schválené v rámci prvej výzvy bude v rámci programu financovaných 85 projektov, cca. 160 miliónov eur z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF).

Výskumný ústav dopravný, a.s. je partnerom schváleného projektu TRANS TRITIA v rámci uvedeného programu a Priority 4, ktorá je zameraná na spoluprácu v oblasti dopravy za účelom zlepšenia prepojenia krajín Strednej Európy. Konzorcium partnerov je zoskupením krajín Poľska, Slovenska a Českej republiky s členmi zastupujúcimi regionálnu samosprávu. Projekt zahŕňa partnerov za Českú republiku Moravskosliezsky kraj, za Poľsko Sliezske vojvodstvo a Opolské vojvodstvo a za Slovenskú republiku Žilinský samosprávny kraj.

Akronym projektu: TRANS TRITIA

Oficiálny názov projektu: Improving coordination and planning of freight trasport on Tritia Territory

  • Trvanie projektu: 36 mesiacov

Špecifickým cieľom projektu je zlepšiť spoluprácu medzi regiónmi, správcami infraštruktúry z dôvodu efektívnejšieho využitia rozvoja dopravnej infraštruktúry s podporou environmentálne priaznivých dopravných módov na území Žilinského kraja, Moravskosliezkeho a Opolského regiónu (Tritia územie).

Hlavný partner projektu:

EURÓPSKE ZOSKUPENIE ÚZEMNEJ SPOLUPRÁCE TRITIA S RUČENÍM OBMEDZENÝM

EZÚS TRITIA je prvým zoskupením svojho druhu na území Poľska, Slovenska a Českej republiky.

 
Projektoví partneri:

  • Upper Silesian Agency for Entrepreneurship and Development Ltd. (PL)
  • The Union for the Development of the Moravian Silesian Region (CZ)
  • Transport Research Institute, JSC. (SK)
  • Transport designing, Ltd. (CZ)
  • University of Zilina (SK)

 

Ďalšie aktuality

Autá idúce mestom snímali. Kvôli nadjazdu

(20.06.2017; Týždeň na Pohroní; č. 24, SPRAVODAJSTVO , s. 3; JANA NÉMETHOVÁ) Viac...

Prezentácia projektu FUTURA

Za účelom prezentácie projektu Futura, boli do priestorov Skúšobného laboratória pevnostných meraní strojných častí VÚD, a.s. pozvaní študenti Žilinskej univerzity v Žiline Viac...

Realizácia dopravných prieskumov Topoľčany – Nitra –Komárno

V dňoch 26. a 27. 04 2017 pracovníci Výskumného ústavu dopravného realizovali dopravné prieskumy Viac...

Zápis partnera verejného sektora do RPVS

Výskumný ústav dopravný, a.s. si splnil povinnosť verifikácie a zápisu do RPVS Viac...

CabilAvi

Projekt CaBilAvi, v ktorom je partnerom aj Výskumný ústav dopravný sa preklápa do záveru riešenia Viac...

Dopravné prieskumy Galanta, Šaľa, Nové Zámky..

Výskumný ústav dopravný, a.s. realizuje dopravné prieskumy k štúdiam realizovateľnosti Viac...

INTERREG CENTRAL EUROPE - schválený projekt v rámci druhej výzvy

Výskumný ústav dopravný, a.s. je partnerom schváleného projektu TRANS TRITIA Viac...

Tlačová správa

V súvislosti s aktuálne diskutovanou témou križovatky D1 - Triblavina, v rámci ktorej je často spomínané aj meno našej spoločnosti, uverejňujeme Tlačovú správu, stanovisko VÚD, a.s. Viac...

Výskumný ústav dopravný partnerom projektu FUTURA

Výskumný ústav dopravný, a.s. a pracovníci divízie certifikácie, skúšobníctva a interoperability Viac...

Schválený projekt Dunajského nadnárodného programu 2014-2020

Výskumný ústav dopravný, a.s. je partnerom projektu EGUTS v rámci Interreg Dunajského nadnárodného programu 2014-2020 Viac...

Prebieha vyhodnocovanie realizovaných dopravných prieskumov

Výkon a vyhodnotenie smerových a profilových dopravných prieskumov Viac...