Výskumný ústav dopravný, a.s.
 

EXPERTI VÚD

Výskumný ústav dopravný, a.s. zaručuje garanciu kvality a odbornosti prostredníctvom svojich expertov.

Ing. Ľubomír PALČÁK

generálny riaditeľ, predseda predstavenstva

KONTAKT: 00421/41/ 5686 201
palcak@vud.sk

 

Ing. Roman ONDREJKA, PhD.

riaditeľ Divízie výskumu a vývoja
 

KONTAKT: 00421/41/ 5686 210
ondrejka@vud.sk

Ing. Ján MIKULA

projektový manažér, výskumný pracovník

KONTAKT: 00421/41/ 5686 326
mikula
@vud.sk

 

Ing. Michal KAIS

zástupca riaditeľa Divízie certifikácie, skúšobníctva a interoperability

KONTAKT: 00421/41/ 5686 133
kais@vud.sk

 

Ing. Elena KALOČOVÁ

vedúca Inšpekčného orgánu

KONTAKT: 00421/41/ 5686 148
kalocova@vud.sk

 

Ing. Pavol KAJÁNEK, PhD.

zástupca GR, riaditeľ Divízie certifikácie, skúšobníctva a interoperability

KONTAKT: 00421/41/ 5686 333
kajanek@vud.sk

 

Ing. Štefan MACHCINÍK, PhD.

projektový manažér, zástupca riaditeľa Divízie výskumu a vývoja

KONTAKT: 00421/41/ 5686 337
machcinik@vud.sk

Bc. Michal DORČÍK

projektový manažér, výskumný pracovník

KONTAKT: 00421/41/ 5686 412
dorcik@vud.sk

 

Ing. Vladimír MAJERÍK

vedúci Certifikačného orgánu

KONTAKT: 00421/41/ 5686 214
majerik@vud.sk