Výskumný ústav dopravný, a.s.
 
ÚVOD  >  AKTUÁLNE  >  DOPRAVNÉ PRIESKUMY GALANTA, ŠAĽA, NOVÉ ZÁMKY..

AKTUÁLNE

Dopravné prieskumy Galanta, Šaľa, Nové Zámky..

30.03.2017

V rámci schválených štúdií realizovateľnosti sa Výskumný ústav dopravný, a.s. podieľa na spracovaní častí štúdií zameraných na dopravné prieskumy. Na základe prijatých objednávok odborní pracovníci Divízie výskumu a vývoja VÚD, a.s. realizujú výkon profilových dopravných prieskumov (ASD), kordónových dopravných prieskumov a križovatkových prieskumov, ich následné vyhodnotenie a spracovanie.
Počas mesiaca marec 2017 boli realizované dopravné prieskumy v lokalitách Horné Saliby, Šaľa, Trnovec nad Váhom, Jatov, Palárikovo a Šurany vypracované na základe zákazky "I/75 Galanta - Šaľa - Nové Zámky, štúdia realizovateľnosti".

V mesiaci apríl 2017 budú realizované prieskumy v lokalitách Hlohovec, Nové Zámky a Komárno.


 


 
Ďalšie aktuality

Autá idúce mestom snímali. Kvôli nadjazdu

(20.06.2017; Týždeň na Pohroní; č. 24, SPRAVODAJSTVO , s. 3; JANA NÉMETHOVÁ) Viac...

Prezentácia projektu FUTURA

Za účelom prezentácie projektu Futura, boli do priestorov Skúšobného laboratória pevnostných meraní strojných častí VÚD, a.s. pozvaní študenti Žilinskej univerzity v Žiline Viac...

Realizácia dopravných prieskumov Topoľčany – Nitra –Komárno

V dňoch 26. a 27. 04 2017 pracovníci Výskumného ústavu dopravného realizovali dopravné prieskumy Viac...

Zápis partnera verejného sektora do RPVS

Výskumný ústav dopravný, a.s. si splnil povinnosť verifikácie a zápisu do RPVS Viac...

CabilAvi

Projekt CaBilAvi, v ktorom je partnerom aj Výskumný ústav dopravný sa preklápa do záveru riešenia Viac...

Dopravné prieskumy Galanta, Šaľa, Nové Zámky..

Výskumný ústav dopravný, a.s. realizuje dopravné prieskumy k štúdiam realizovateľnosti Viac...

INTERREG CENTRAL EUROPE - schválený projekt v rámci druhej výzvy

Výskumný ústav dopravný, a.s. je partnerom schváleného projektu TRANS TRITIA Viac...

Tlačová správa

V súvislosti s aktuálne diskutovanou témou križovatky D1 - Triblavina, v rámci ktorej je často spomínané aj meno našej spoločnosti, uverejňujeme Tlačovú správu, stanovisko VÚD, a.s. Viac...

Výskumný ústav dopravný partnerom projektu FUTURA

Výskumný ústav dopravný, a.s. a pracovníci divízie certifikácie, skúšobníctva a interoperability Viac...

Schválený projekt Dunajského nadnárodného programu 2014-2020

Výskumný ústav dopravný, a.s. je partnerom projektu EGUTS v rámci Interreg Dunajského nadnárodného programu 2014-2020 Viac...

Prebieha vyhodnocovanie realizovaných dopravných prieskumov

Výkon a vyhodnotenie smerových a profilových dopravných prieskumov Viac...