Výskumný ústav dopravný, a.s.
 

KARIÉRA

Personálne oddelenie
 

Darina BOLOVÁ
Vedúca ekonomickej a personálnej sekcie / Personálne oddelenie

KONTAKT:   00421/41/5686 204
bolova@vud.sk