Výskumný ústav dopravný, a.s.
 

KARIÉRA

PONUKA VOĽNÝCH PRACOVNÝCH MIEST:

 

Momentálne nemáme žiadne voľné pracovné miesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Divízia ekonomiky a prevádzky
 

Ing. Gabriela JÁNOŠÍKOVÁ, PhD.
riaditeľ divízie

KONTAKT:   00421/41/5686 336