Výskumný ústav dopravný, a.s.
 
ÚVOD  >  KARIÉRA

KARIÉRA

PONUKA VOĽNÝCH PRACOVNÝCH MIEST:

 

TECHNIK DIVÍZIE VÝSKUMU A VÝVOJA

 

   

SKÚŠOBNÝ TECHNIK / LABORATÓRNY TECHNIK

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personálne oddelenie
 

Darina BOLOVÁ
Vedúca ekonomickej a personálnej sekcie / Personálne oddelenie

KONTAKT:   00421/41/5686 204
bolova@vud.sk