Výskumný ústav dopravný, a.s.
 

KARIÉRA

PONUKA VOĽNÝCH PRACOVNÝCH MIEST:

 

VÝSKUMNÝ ZAMESTNANEC - INŽINIERSKE STAVBY

 

TECHNIK DIVÍZIE VÝSKUMU A VÝVOJA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Divízia ekonomiky a prevádzky
 

Ing. Gabriela Jánošíková, PhD.

KONTAKT:   00421/41/5686 336