Výskumný ústav dopravný, a.s.
 

KARIÉRA

PONUKA VOĽNÝCH PRACOVNÝCH MIEST:

 

VÝSKUMNÝ ZAMESTNANEC - INŽINIERSKE STAVBY

 

TECHNIK DIVÍZIE VÝSKUMU A VÝVOJA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personálne oddelenie
 

Darina BOLOVÁ
Vedúca ekonomickej a personálnej sekcie / Personálne oddelenie

KONTAKT:   00421/41/5686 204