Výskumný ústav dopravný, a.s.
 
ÚVOD  >  AKTUÁLNE  >  KONFERENCIA PROJEKTU FUTURA

AKTUÁLNE

KONFERENCIA PROJEKTU FUTURA

10.01.2018

Dňa 14. decembra 2017 organizovala spoločnosť Omnia KLF 3. konferenciu FUTURA v konferenčnej miestnosti Hotela Bystrička v Martine za účelom prezentácie výsledkov vývoja prototypov brzdových kotúčov.
Na konferencii sa zúčastnili zástupcovia spoločnosti Kovis ako koordinátora projektu a partneri OMNIA, ZX Benet a Výskumný ústav dopravný, a.s. Na konferencii bol prítomný pán Martin Svoboda z Ministerstva hospodárstva SR, ktorý je riaditeľom oddelenia inovácií a aplikovaného výskumu a pozvanie prijali aj predstavitelia mesta Martin, pán František Rybárik - vedúci oddelenia cestnej dopravy a ciest a pán Rudolf Kollár - člen mestského zastupiteľstva, zástupcovia zo Žilinskej univerzity v Žiline, z Asociácie strojárskeho priemyslu, Združenia automobilového priemyslu a zástupcovia brzdového systému DAKO-CZ pre železničné vozidlá.

Peter Duchovič, riaditeľ spoločnosti OMNIA KLF, a. s. uvítal hostí, prezentoval doterajšie výsledky a prácu v rámci projektu FUTURA a zástupcovia spoločností KOVIS, OMNIA KLF, Výskumný ústav dopravný, a.s. a ZX Benet pripravili krátke prezentácie.

Prezentácia sa venovala vývoju jednotlivých prototypov, dosiahnutými hodnotami a výsledkami. Počas implementácie projektu FUTURA boli vyvinuté a vyrobené dva konečné prototypy diskov DRFB so zameraním na bezpečnosť, tepelnú výkonnosť, zníženie vibrácií a znižovanie hmotnosti.

 


3rd FINAL CONFERENCE OF FUTURA PROJEKT

 

 

 


 
Ďalšie aktuality

TRANS TRITIA - stretnutie so zainteresovanými subjektmi v Ostrave

Partneri projektu stretli sa zainteresovanými subjektmi v Ostrave, aby získali spätnú vazbu k možnostiam využitia vodných ciest pre nákladnú dopravu Viac...

FUTURA - 5. STRETNUTIE PROJEKTOVÝCH PARTNEROV

Zástupcovia Výskumného ústavu dopravného sa v rámci projektu FUTURA zúčastnili 5. stretnutia partnerov projektu a 4. zasadnutia dozornej rady Viac...

Úspešné ukončenie projektu CaBilAvi („Capacity Building for Aviation Stakeholders inside and outside the EU“)

Posledný kvartál roku 2017 sa niesol v znamení úspešného ukončenia európskeho projektu CaBilAvi financovaného v rámci programu Horizon 2020 Viac...

KONFERENCIA PROJEKTU FUTURA

Zástupcovia Výskumného ústavu dopravného sa zúčastnili konferencie v rámci projektu FUTURA. Viac...

KRÁSNE SVIATKY

Prajeme Vám krásne sviatky.. Viac...

Oficiálne zahájenie projektu TRANS TRITIA

Konferencia a kick-off meeting na Zámku v Těšíně v rámci projektu TRANS TRITIA Viac...

Projekt FUTURA - 5. meeting

Výskumný ústav dopravný, a.s sa zúčastnil na 5. MEETINGU EXPERTOV projektu FUTURA Viac...

Projekt FUTURA - 4. meeting

Výskumný ústav dopravný, a.s privítal partnerov projektu na 4. MEETINGU EXPERTOV FUTURA Viac...

Projekt FUTURA - 3. meeting

V spoločnosti partnera projektu Kovis sa uskutočnil 3. MEETING EXPERTOV PROJEKTU FUTURA, na ktorom sa zúčastnili aj odborní pracovníci Výskumného ústavu dopravného, a.s Viac...

EGUTS - Európsky týždeň mobility

Projekt eGUTS sa pripája k Európskej kampani pre trvalo udržateľnú mestskú mobilitu v rámci Európskeho týždňa mobility Viac...

INTERAKTIVNÁ PROFESIONÁLNA KONFERENCIA PROJEKTU FUTURA

Partner projektu FUTURA - spoločnosť ZX BENET CZ zorganizovala interaktívnu odbornú konferenciu, na ktorej sa zúčastnili aj pracovníci Výskumného ústavu dopravného, a.s. Viac...

Aktivácia elektronickej schránky

Výskumný ústav dopravný, a.s. aktivoval elektronickú schránku Viac...

Prezentácia projektu FUTURA

Za účelom prezentácie projektu Futura, boli do priestorov Skúšobného laboratória pevnostných meraní strojných častí VÚD, a.s. pozvaní študenti Žilinskej univerzity v Žiline Viac...

Realizácia dopravných prieskumov Topoľčany – Nitra –Komárno

V dňoch 26. a 27. 04 2017 pracovníci Výskumného ústavu dopravného realizovali dopravné prieskumy Viac...

Zápis partnera verejného sektora do RPVS

Výskumný ústav dopravný, a.s. si splnil povinnosť verifikácie a zápisu do RPVS Viac...

CabilAvi

Projekt CaBilAvi, v ktorom je partnerom aj Výskumný ústav dopravný sa preklápa do záveru riešenia Viac...

Dopravné prieskumy Galanta, Šaľa, Nové Zámky..

Výskumný ústav dopravný, a.s. realizuje dopravné prieskumy k štúdiam realizovateľnosti Viac...

INTERREG CENTRAL EUROPE - schválený projekt v rámci druhej výzvy

Výskumný ústav dopravný, a.s. je partnerom schváleného projektu TRANS TRITIA Viac...

Tlačová správa

V súvislosti s aktuálne diskutovanou témou križovatky D1 - Triblavina, v rámci ktorej je často spomínané aj meno našej spoločnosti, uverejňujeme Tlačovú správu, stanovisko VÚD, a.s. Viac...

Výskumný ústav dopravný partnerom projektu FUTURA

Výskumný ústav dopravný, a.s. a pracovníci divízie certifikácie, skúšobníctva a interoperability Viac...

Schválený projekt Dunajského nadnárodného programu 2014-2020

Výskumný ústav dopravný, a.s. je partnerom projektu EGUTS v rámci Interreg Dunajského nadnárodného programu 2014-2020 Viac...

Prebieha vyhodnocovanie realizovaných dopravných prieskumov

Výkon a vyhodnotenie smerových a profilových dopravných prieskumov Viac...