Výskumný ústav dopravný, a.s.
 

CERTIFIKÁCIA

Pôsobnosť Divízie certifikácie, skúšobníctva a interoperability je zameraná na činnosti pri posudzovaní zhody, posudzovaní parametrov stavebných výrobkov, skúšobníctvo, inšpekčné činnosti a činnosti vo vzdelávaní a školení. Základným účelom tejto činnosti je zabezpečiť, aby technické požiadavky na výrobky v regulovanej oblasti, ustanovené legislatívou EÚ a SR, boli dodržané pri uvedení výrobku na trh a počas výroby tohto výrobku.

 

Divízia D2 pozostáva z nasledujúcich pracovísk:

 


 

Divízia certifikácie, skúšobníctva a interoperability
 

Ing. Pavol KAJÁNEK, PhD.
zástupca GR,
riaditeľ Divízie certifikácie, skúšobníctva a interoperability

KONTAKT:   00421/41/5686 333

 

Divízia certifikácie, skúšobníctva a interoperability
 

Ing. Michal KAIS
zástupca riaditeľa divízie

KONTAKT:   00421/41/5686 133

 

VÝSKUMNÉ CENTRÁ

 

VÝZNAMNÍ ODBERATELIA
 • 3M DEUTSCHLAND GmbH, Hilden, Nemecko
 • 3M/East/ AG, o. z., Bratislava
 • ANARI, s.r.o., Žilina
 • ARAPLAST spol. s r. o., Doubravice nad Svitavou, ČR
 • BETAMONT s.r.o., Zvolen
 • Cestné prvky, s.r.o., Žilina
 • Doprastav, a. s., Bratislava
 • DT-Slovenská výhybkáreň, a.s., Nové Mesto nad Váhom
 • DT-Výhybkárna a strojírna, a.s., Prostějov, ČR
 • ELTODO EG, a.s., Praha, ČR
 • Zobraziť viac