Výskumný ústav dopravný, a.s.
 

CERTIFIKÁCIA

Pôsobnosť Divízie certifikácie, skúšobníctva a interoperability je zameraná na činnosti pri posudzovaní zhody, posudzovaní parametrov stavebných výrobkov, skúšobníctvo, inšpekčné činnosti a činnosti vo vzdelávaní a školení. Základným účelom tejto činnosti je zabezpečiť, aby technické požiadavky na výrobky v regulovanej oblasti, ustanovené legislatívou EÚ a SR, boli dodržané pri uvedení výrobku na trh a počas výroby tohto výrobku.

 

Divízia D2 pozostáva z nasledujúcich pracovísk:

 


 

Divízia certifikácie, skúšobníctva a interoperability
 

Ing. Pavol KAJÁNEK, PhD.
zástupca GR,
riaditeľ Divízie certifikácie, skúšobníctva a interoperability

KONTAKT:   00421/41/5686 333

 

Divízia certifikácie, skúšobníctva a interoperability
 

Ing. Michal KAIS
zástupca riaditeľa divízie

KONTAKT:   00421/41/5686 133

 

VÝSKUMNÉ CENTRÁ

 

VÝZNAMNÍ ODBERATELIA
  • 3M Slovensko s. r. o., Bratislava
  • 4MADE, s.r.o., Ostrava, Česká republika
  • AFRY CZ s.r.o., Praha, Česká republika
  • AK signal Brno a.s., Brno, Česká republika
  • ALSTOM Transportation GmbH, Kassel, Nemecko
  • Ametso Limited, Isogeio, Cyprus
  • ANARI, s. r. o., Žilina
  • AŽD Praha s.r.o., Praha, Česká republika
  • BETAMONT s.r.o., Zvolen
  • Zobraziť viac