Výskumný ústav dopravný, a.s.
 
ÚVOD  >  VEREJNÉ OBSTARÁVANIE  >  VO ARCHÍV

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

VO archív

19.10.2016

2015

Zverejnenie zmluvy - Technologické prognózovanie ("Univerzitný vedecký park Žilinskej univerzity")

Zverejnenie zmluvy - Mapovanie potrieb ("Univerzitný vedecký park Žilinskej univerzity")

Výzva na predkladanie ponúk - Mapovanie potrieb ("Univerzitný vedecký park Žilinskej univerzity")

Výzva na predkladanie ponúk - Technologické prognózovanie ("Univerzitný vedecký park Žilinskej univerzity")

Rámcová dohoda - Nákup tonerov a kancelárskych potrieb „Výskumné centrum Žilinskej univerzity“ a "Univerzitný vedecký park Žilinskej univerzity" 03/2015 

Objednávka - externý posudok (CVD PLUS)

Výzva na predkladanie ponúk - externý posudok (CVD PLUS)

Zmluva o dielo - Strategické ekonomické štúdie pre projekt „Výskumné centrum Žilinskej univerzity“ ITMS kód 26220220183 - oprava

Technologické a priemyselné analýzy pre projekt "Univerzitný vedecký park Žilinskej univerzity" ITMS26220220184 - zrušenie použitého postupu zadávania zákazky  

Súťažné podklady – nákup tonerov a kancelárskych potrieb VC a UVP 3/2015

 

2014

Nákup tonerov „Výskumné centrum Žilinskej univerzity“ a "Univerzitný vedecký park Žilinskej univerzity" 11/2014 – Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode

Nákup tonerov „Výskumné centrum Žilinskej univerzity“ a "Univerzitný vedecký park Žilinskej univerzity" 11/2014 – rámcová dohoda

Nákup tonerov „Výskumné centrum Žilinskej univerzity“ a "Univerzitný vedecký park Žilinskej univerzity" 11/2014 – informácia z vyhodnotenia

Nákup kancelárskych potrieb CVD, CVD PLUS, „Výskumné centrum Žilinskej univerzity“ a "Univerzitný vedecký park Žilinskej univerzity" 12/2014

Nákup tonerov „Výskumné centrum Žilinskej univerzity“ a "Univerzitný vedecký park Žilinskej univerzity" 11/2014

Súťažné podklady - Technologické a priemyselné analýzy pre projekt „Univerzitný vedecký park Žilinskej univerzity“ ITMS kód 26220220184

Súťažné podklady - Strategické ekonomické štúdie pre projekt „Výskumné centrum Žilinskej univerzity“ ITMS kód 26220220183

Právne poradenstvo 9/2014

Nákup počítačov a tlačiarní 7/2014 – objednávka

Nákup počítačov a tlačiarní 7/2014 – informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

Nákup počítačov a tlačiarní 7/2014

2013

Nákup softvéru 5/2013 – Správa podľa §21

Nákup softvéru 5/2013 – zverejnenie zmluvy

Nákup spotrebného materiálu pre tlačiarne 5/2013 – Správa podľa §21

Nákup spotrebného materiálu pre tlačiarne 5/2013 – zverejnenie zmluvy

Nákup spotrebného materiálu pre tlačiarne 5/2013 – Informácia podľa §136 ods. 9 písm. e) o doručení oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk

Nákup spotrebného materiálu pre tlačiarne 5/2013 – Informácia podľa §136 ods. 9 písm. b) o doručení oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk

Nákup softvéru 5/2013 – Informácia podľa §136 ods. 9 písm. e) o doručení oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk

Nákup softvéru 5/2013 - Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

Nákup softvéru 5/2013 - Informácia podľa §41 – otváranie obálok KRITÉRIÁ

Nákup spotrebného tovaru pre tlačiarne 5/2013 - Informácia podľa §41 – otváranie obálok KRITÉRIÁ

Nákup softvéru 5/2013 - Informácia podľa §136 ods. 9

Nákup softvéru 5/2013 - Informácia podľa §41 ods. 1

Nákup spotrebného tovaru pre tlačiarne 5/2013 - Informácia podľa §136 ods. 9

Nákup spotrebného tovaru pre tlačiarne 5/2013 - Informácia podľa §41 ods. 1

Nákup softvéru 5/2013- časť A str. 1-13  /  str. 14-30

Nákup spotrebného tovaru pre tlačiarne 5/2013

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za obdobie 01.01.2013-31.03.2013

Dodávka zariadenia na kontinuálne a stacionárne monitorovanie emisií, hluku a vibrácií - Dodatok č.1

Dodávka zariadenia na kontinuálne a stacionárne monitorovanie emisií, hluku a vibrácií

Nákup kancelárskych potrieb 02/2013

Nákup výpočtovej techniky 02/2013

 

2012

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za obdobie 01.10.2012-31.12.2012

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za obdobie 01.07.2012-30.09.2012

Nákup spotrebného tovaru pre tlačiarne 9/2012

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za obdobie 01.04.2012-31.06.2012

Nákup kancelárskych potrieb 8/2012

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za obdobie 01.01.2012-31.03.2012

Nákup kancelárskych potrieb 3/2012

 

2011

Nákup výpočtovej techniky 04/2011

Nákup kamerových systémov

Nákup programového vybavenia GIS

Nákup spotrebného tovaru pre tlačiarne str.1  /  str. 2   / str. 3