Výskumný ústav dopravný, a.s.
 
ÚVOD  >  PROJEKTY  >  CABILAVI - CAPACITY BUILDING FOR AVIATION STAKEHOLDERS, INSIDE AND OUTSIDE THE EU

PROJEKTY

CabilAvi - Capacity building for aviation stakeholders, inside and outside the EU


CabilAvi je výskumno-vývojový projekt financovaný EÚ v rámci programu Horizon 2020, zameraný na zvyšovanie povedomia o využívaní GNSS - systému EGNOS vo všeobecnom letectve.

Akronym projektu: CaBilAvi

Výzva: H2020-GALILEO-2014-1

Trvanie projektu: 01.01 2015 – 30.09 2017 (33 mesiacov)

Koordinátor projektu: Pavel Dobeš, GNSS Centre of Excellence, Česká republika

Konzorcium projektu sa skladá z 12 členov zo 6 rôznych krajín:

Bulharsko

 • Special Concepts Ltd

Česká republika

 • České vysoké učení technické v Praze
 • Czech Aviation Training Centre
 • DSA a.s.
 • F AIR
 • TECHNISERV

Španielsko

 • AERO CLUB BARCELONA SABADELL
 • Pildo Labs

Francúzsko

 • Amezen S.A.S.

Poľsko

 • net sp. z o.o.

Slovenská republika

 • Výskumný ústav dopravný, a.s.
 • Žilinská univerzita v Žiline