Výskumný ústav dopravný, a.s.
 
ÚVOD  >  PROJEKTY  >  TRANS TRITIA

PROJEKTY

TRANS TRITIA


Výskumný ústav dopravný, a.s. je partnerom schváleného projektu TRANS TRITIA v rámci programu INTERREG CENTRAL EUROPE a Priority 4, ktorá je zameraná na spoluprácu v oblasti dopravy za účelom zlepšenia prepojenia krajín Strednej Európy. Konzorcium partnerov je zoskupením krajín Poľska, Slovenska a Českej republiky s členmi zastupujúcimi regionálnu samosprávu. Projekt zahŕňa partnerov za Českú republiku Moravskosliezsky kraj, za Poľsko Sliezske vojvodstvo a Opolské vojvodstvo a za Slovenskú republiku Žilinský samosprávny kraj. Cieľom projektu je zlepšiť informovanosť, plánovanie a koordináciu medzi regionálnymi orgánmi, správcami dopravných sietí a účastníkmi nákladnej dopravy. Projekt sa zameriava na cezhraničnú, nadnárodnú aj medziregionálnu spoluprácu s cieľom posilniť hospodársku a sociálnu súdržnosť za účelom dosiahnutia cieľov definovaných v strategiách Európa 2020 alebo Bielej knihe EU o doprave.

Projekt má dve časti:

- Stratégia multimodálnej nákladnej dopravy (vrátane Akčného plánu pre implementáciu)
- Dopravný model zaoberajúci sa cezhraničnou nákladnou dopravou

Akronym projektu: TRANS TRITIA

Oficiálny názov projektu: Improving coordination and planning of freight trasport on Tritia Territory

Trvanie projektu: 36 mesiacov / 01.09 2017 - 31.08 2020

Číslo projektu: CE960

Celkový rozpočet: €1.348 M

Špecifickým cieľom projektu je zlepšiť spoluprácu medzi regiónmi, správcami infraštruktúry z dôvodu efektívnejšieho využitia rozvoja dopravnej infraštruktúry s podporou environmentálne priaznivých dopravných módov na území Žilinského kraja, Moravskosliezkeho a Opolského regiónu (Tritia územie).

Hlavný partner projektu:

- Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o

Partnermi projektu sú:

- Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s.
- Výskumný ústav dopravný, a. s.
- Dopravní projektování, spol. s r.o.
- Žilinská univerzita v Žiline

Informácie k projekt nájdete: http://www.interreg-central.eu/Content.Node/TRANS-TRITIA.html
https://www.facebook.com/transtritia;