Výskumný ústav dopravný, a.s.
 
ÚVOD  >  PROJEKTY  >  TRANS TRITIA

PROJEKTY

TRANS TRITIA


Výskumný ústav dopravný, a.s. je partnerom schváleného projektu TRANS TRITIA v rámci programu INTERREG CENTRAL EUROPE a Priority 4, ktorá je zameraná na spoluprácu v oblasti dopravy za účelom zlepšenia prepojenia krajín Strednej Európy. Konzorcium partnerov je zoskupením krajín Poľska, Slovenska a Českej republiky s členmi zastupujúcimi regionálnu samosprávu. Projekt zahŕňa partnerov za Českú republiku Moravskosliezsky kraj, za Poľsko Sliezske vojvodstvo a Opolské vojvodstvo a za Slovenskú republiku Žilinský samosprávny kraj.

Akronym projektu: TRANS TRITIA

Oficiálny názov projektu: Improving coordination and planning of freight trasport on Tritia Territory

Trvanie projektu: 36 mesiacov

Špecifickým cieľom projektu je zlepšiť spoluprácu medzi regiónmi, správcami infraštruktúry z dôvodu efektívnejšieho využitia rozvoja dopravnej infraštruktúry s podporou environmentálne priaznivých dopravných módov na území Žilinského kraja, Moravskosliezkeho a Opolského regiónu (Tritia územie).

Hlavný partner projektu:

EURÓPSKE ZOSKUPENIE ÚZEMNEJ SPOLUPRÁCE TRITIA S RUČENÍM OBMEDZENÝM

EZÚS TRITIA je prvým zoskupením svojho druhu na území Poľska, Slovenska a Českej republiky.

 

TRITIA je Európske zoskupenie územnej spolupráce (EZÚS), v rámci ktorého pôsobia a spolupracujú 3 štáty (Poľsko, Slovensko a Česká republika) a štyri regióny. V rámci zoskupenia EZÚS a projektu TRANS TRITIA sa projektoví partneri budú zaoberať zlepšením informovanosti, plánovania, koordinácie medzi regionálnymi orgánmi, správcami komunikácii a zainteresovanými stranami v nákladnej doprave s ohľadom na životné prostredie.

Projektoví partneri:

 

  • Upper Silesian Agency for Entrepreneurship and Development Ltd. (PL)
  • The Union for the Development of the Moravian Silesian Region (CZ)
  • Transport Research Institute, JSC. (SK)
  • Transport designing, Ltd. (CZ)
  • University of Zilina (SK)