Výskumný ústav dopravný, a.s.
 
ÚVOD  >  PROJEKTY  >  PROJEKT FUTURA

PROJEKTY

PROJEKT FUTURA


Výskumný ústav dopravný, a.s. je partnerom konzorcia projektu FUTURA, ktoré sa skladá zo 4 partnerov z 3 rôznych krajín.

Strategický cieľom projektu FUTURA je pomocou navrhovaného opatrenia zlepšiť kvalitu a bezpečnosť života viac ako 55 miliónom občanov EÚ, ktorí žijú alebo pracujú v blízkosti železničnej trate. Navrhovaný projekt poskytne posledné vývojové  kroky pre uvedenie na trh delených brzdových kotúčov pre železničnú nákladnú dopravu (Divided Rail Freight Brake Disc – DRFB). Ide o revolučné riešenie, ktoré má vplyv na tri kľúčové prvky železničnej nákladnej dopravy:
1) bezpečnosť a ochrana,
2) zdravie a životného prostredie,
3) efektivitu nákladov so silnými horizontálnymi aj vertikálnymi účinkami "prelievania" a kľúčové sociálne, ekonomické a technické dôsledky.
V súčasnosti existujú dve konkurenčné riešenia: brzdové klátiky typu K a  brzdový kotúč nedelený, a aj keď brzdový kotúč nedelený je lepšie riešenie (zaisťuje vyššiu bezpečnosť, nižšiu hladinu hluku a menšie vibrácie), z dôvodu vyššej ceny sa  používa sa v praxi menej ako 10%. Práve tento problém rieši projekt FUTURA.

Trvanie projektu: 03/2016 - 03/2018

Partneri projektu:
- KOVIS  zo Slovinska - spoločnosť sa špecializuje na výrobu vysoko kvalitných kovových výrobkov pre koľajové vozidlá, ako sú brzdové kotúče, krabice náprav, brzdové doštičky a držiaky brzdových čeľustí. Vysoká kvalita výrobkov je založená na najnovších technológiách,  kontrole kvality, know - how a profesionalite pracovníkov.
- OMNIA Slovenská republika- spoločnosť vyrába výkovky pre aplikácie v automobilovom a ložiskovom priemysle, ide najmä o presné a vysoko-tvarové diely s drážkami pre prevodky, nápravy, motorové diely, krúžky pre guľkové, valčekové i kužeľové ložiská, špeciálne krúžky pre vlakové súpravy, podložky, púzdra, matice.
- ZX-BENET CZ Česká republika – spoločnosť sa venuje nákupu a predajú železničných nákladných vozňov, prípadne ich častí, prenájmom železničných nákladných vozňov, poradenskými službami technického charakteru,, výrobou, servisom a leasingom nákladných vozňov.
- Výskumný ústav dopravný, a.s. – v rámci projektu sa venuje technickému  výskumu, vývoju a testovaniu, využíva moderné vybavenie skúšobných laboratórií a vysoko kvalifikovaných výskumníkov

Špecifické ciele projektu:

  • zníženie hladiny hluku (o 10-15 dB nižšia hlučnosť)
  • zníženie brzdnej dráhy (11% kratšia brzdná dráha)
  • zníženie vibrácií (o 14% nižšie)
  • zníženie hmotnosti brzdového kotúča (o 21% nižšia hmotnosť)
  • zníženiu počtu nehôd (o 7% menej)
  • zníženie škôd na náklade (o 12% menšie poškodenie nákladu)
  • zvýšenie životnosti kolies o 50%
  • zníženie  nákladov v rámci životného cyklu kotúča. Všetky tieto výhody boli uznané Európskou komisiou.

Projekt je rozdelený do siedmich pracovných balíkov (work packages-WP):
    WP1 – optimalizácia OF DRFB DISC CROWN
    WP2 – optimalizácia OF DRFB DISC HUB
    WP3 – testovanie v skúšobných laboratóriách s  UIC štandardom
    WP4 – testovanie v reálnom prostredí a pilotná realizácia
    WP5 – validácia biznis modelu
    WP6 – komunikácia, diseminácia a využívanie
    WP7 – projektové riadenie


Dňa 13. januára 2018 - spoločnosť KOVIS d.o.o., ako koordinátor projektu FUTURA spolufinancovaného EK,  bola organizátorom 5. stretnutia partnerov projektu a 4. zasadnutia dozornej rady. Stretnutie sa uskutočnilo v piatok 26. januára 2018 v areáli spoločnosti KOVIS d.o.o. v meste Brežice v Slovinsku. Výskumný ústav dopravný, a.s. zastupoval Ing. Pavol Kajánek, PhD., Ing. Michal Kais a vedúci pracovníci skúšobného laboratória pevnostných meraní strojných častí Ing. Juraj Sloboda a Ing. Michal Vršanský. Cieľom stretnutia bolo získanie prehľadu o doterajších výsledkoch projektu, finančný prehľad, stanovenie cieľov a tvorba plánov budúcich aktivít, príprava a následné predkladanie správy k druhej perióde projektu.

 

 
 

 

 

 

 


Dňa 14. decembra 2017 organizovala spoločnosť Omnia KLF 3. konferenciu FUTURA v konferenčnej miestnosti Hotela Bystrička v Martine za účelom prezentácie výsledkov vývoja prototypov brzdových kotúčov.

 

 

 

 


Streda 04. októbra 2017 - Výskumný ústav dopravný, a.s. privítal partnerov konzorcia na 4. MEETINGU EXPERTOV FUTURA

 

 

 

V utorok 19. septembra 2017 sa konal 3. MEETING EXPERTOV PROJEKTU FUTURA v spoločnosti Kovis, Velika Dolina, Slovinsko

 

 

 

 

V utorok 13. júna 2017 partner projektu - spoločnosť ZX BENET CZ organizoval interaktívnu odbornú konferenciu projektu FUTURA v konferenčnej miestnosti zámku Šilheřovice. Hlavným cieľom konferencie bolo predstaviť odbornej verejnosti delený brzdový disk železničnej nákladnej dopravy v reálnom prostredí.

 

 

 

 

 

 

 

Vo štvrtok 13. apríla  2017 sa v meste Martin konal 3. meeting projektových partnerov a zároveň 2. stretnutie predstavenstva projektu FUTURA. Na stretnutí sa diskutovalo o "správe o pokroku", príprave a predkladaní prvej periodickej správy, ako aj o budúcich aktivitách.

 

 

 

 

 

 

V dňoch 07.-08. marca 2017 sa uskutočnila prezentácia projektu na medzinárodnej konferencii a výstave Futura Middle East Rail –International Conference and Trade Exhibition v Dubaji.

Dňa 02. marca 2017 boli za účelom prezentácie projektu Futura do priestorov Skúšobného laboratória pevnostných meraní strojných častí pozvaní študenti Žilinskej univerzity v Žiline. V rámci prezentácie bol študentom predstavený daný projekt, pričom bola táto prezentácia prioritne zameraná na skúšobné postupy a skúšky, ktoré je potrebné vykonať a ktorých úspešnosť je základnou podmienkou následného typového schvaľovania prototypu.

 

 

 

 

 

 

V dňoch 15.-16. februára 2017 sa uskutočnila prezentácia projektu Futura na EXPO RAIL 2017 RAIL v Mexico City.

Dňa 01. decembra 2016 sa konala Kick off konferencia projektu Futura v meste Brežice (Slovinsko).

Dňa 04. októbra 2016 sa konal v priestoroch Výskumného ústavu dopravného, a.s. meeting projektových patnerov.

Dňa 20. - 23. septembra 2016 prezentácia projektu na veľtrhu InnoTrans, ktorý sa konal v Berlíne (Nemecko).

Dňa 15. marca 2016 sa uskutočnil prvý meeting partnerov projektu v meste Brežice (Slovinsko).