Výskumný ústav dopravný, a.s.
 
ÚVOD  >  PROJEKTY  >  CABILAVI - CAPACITY BUILDING FOR AVIATION STAKEHOLDERS, INSIDE AND OUTSIDE THE EU

PROJEKTY

CabilAvi - Capacity building for aviation stakeholders, inside and outside the EU


CabilAvi je výskumno-vývojový projekt financovaný EÚ v rámci programu Horizon 2020, zameraný na zvyšovanie povedomia o využívaní GNSS - systému EGNOS vo všeobecnom letectve.

Akronym projektu: CaBilAvi

Výzva: H2020-GALILEO-2014-1

Trvanie projektu: 01.01 2015 – 30.09 2017 (33 mesiacov)

Koordinátor projektu: Pavel Dobeš, GNSS Centre of Excellence, Česká republika

Konzorcium projektu sa skladá z 12 členov zo 6 rôznych krajín:

Bulharsko

 • Special Concepts Ltd

Česká republika

 • České vysoké učení technické v Praze
 • Czech Aviation Training Centre
 • DSA a.s.
 • F AIR
 • TECHNISERV

Španielsko

 • AERO CLUB BARCELONA SABADELL
 • Pildo Labs

Francúzsko

 • Amezen S.A.S.

Poľsko

 • net sp. z o.o.

Slovenská republika

 • Výskumný ústav dopravný, a.s.
 • Žilinská univerzita v Žiline

 


Úspešné ukončenie projektu CaBilAvi („Capacity Building for Aviation Stakeholders inside and outside the EU“)

Posledný kvartál roku 2017 sa niesol tiež v znamení úspešného ukončenia európskeho projektu CaBilAvi financovaného v rámci programu Horizon 2020. Výskumný ústav dopravný, a.s. ako partner projektu zabezpečil spracovanie a vydanie troch knižných publikácií pre pilotov, študentov a inštruktorov všeobecného letectva a súčasne sa podieľal na príprave obsahu e-learningových kurzov IFR a VFR.

 

Učebnica s názvom GNSS for VFR flights. Supporting learning material for students and instructors  je jedinečným študijným materiálom v oblasti VFR letov.  Jej cieľom je poskytnúť základnú znalostnú bázu pre správne a bezpečné používanie systémov GNSS počas VFR letov a vysvetliť navrhované zmeny v aktuálnych študijných osnovách, ktoré v požadovaných teoretických znalostiach pilotov VFR v súčasnosti absentujú.

 
 

 

Učebnica s názvom GNSS for IFR flights. Supporting learning material for students and instructors“ predstavuje unikátny študijný materiál pre pilotov IFR letov, ktorý na jednej strane zhromažďuje základné informácie potrebné pre používanie systémov GNSS počas IFR letov a na strane druhej vysvetľuje navrhované zmeny v súčasných študijných osnovách, ktoré boli konzorciom projektu označené ako relevantné a dôležité pre lietanie PBN a ktoré v súčasnosti chýbajú v požadovaných teoretických vedomostiach pilotov IFR. 

 

 

Príručka zimného výcviku s názvom „GNSS in Civil Aviation. Learning material for Winter Training“ obsahuje základnú znalostnú bázu, teoretické poznatky a praktické príklady a rady týkajúce sa správneho používania zariadení GNSS počas IFR a VFR letov, ktoré by mali byť predmetom zimnej prípravy pilotov.

 

 

E-learningová aplikácia ako jedna z výstupov projektu je rozdelená na dva kurzy, IFR a VFR.  Z obsahového hľadiska vychádza zo spracovaných knižných publikácií a zameriava sa najmä na vysvetlenie žiaducich doplnení súčasných teoretických vedomostí IFR a VFR pilotov. Užívatelia kurzu môžu svoje vedomosti overiť prostredníctvom testu, prevziať obsah jednotlivých kapitol, prezerať edukačné videá spracované v rámci projektu alebo stiahnuť publikované učebnice. E-learningový kurz je k dispozícii na stránke http://cabilavi.gnss-centre.cz/web/elearning/.

Ďalšie informácie o projekte je možné získať na webovej stránke projektu: http://cabilavi.gnss-centre.cz/.