Výskumný ústav dopravný, a.s.
 

LABORATÓRIUM SLPMSČ

Skúšobné laboratórium pevnostných meraní strojných častí je akreditované
SNAS
-om podľa EN ISO/IEC 17025, číslo osvedčenia S-026.
Udelenie akreditácie umožňuje uznávanie výsledkov skúšok i v zahraničí. 


NAŠA PONUKA

Skúšobné laboratórium vykonáva najmä pevnostné statické a únavové skúšky. Ide o rôzne druhy skúšok v rámci akreditácie:

 

 • mechanické skúšky kovov (medza pevnosti, medza klzu, STN EN ISO 6892-1, STN EN ISO 4136),     
 • únavové skúšky vzoriek materiálu a súčiastok (náprav pre nákladné automobily, brzdových kľúčov, rámov podvozkov, zvarov koľajníc a pod.),
 • skúšky húževnatosti (skúška rázom v ohybe): STN EN ISO 148-1, STN EN ISO 9016),
 • skúšky lámavosti (STN EN ISO 5173, STN EN ISO 7438),
 • skúšky ťažných zariadení (EHK č. 55),
 • skúšky lanovkových vozňov (statické i dynamické skúšky) (STN EN 13796-3),
 • skúšky pevnosti častí nosičov dopravného značenia (STN EN 12899-1),
 • statické a dynamické skúšky cestných stĺpikov (STN EN 12899-3).

Skúšobné laboratórium je poverené na výkon činnosti technickej služby podľa zákona č. 106/2018 Z. z. a je oprávnené vystavovať protokoly pre udelenie homologizácie podľa predpisu EHK č. 55 (značka E27) pre spojovacie ťažné zariadenia.

Skúšobné laboratórium ďalej vykonáva:

 • zrýchlené skúšky životnosti dynamicky namáhaných konštrukcií,
 • meranie priebehu namáhania na strojných konštrukciách,
 • zisťovanie charakteristík pružín, nárazníkov a tlmiacich elementov.

   

   

 

SKÚŠOBNÉ LABORATÓRIUM PEVNOSTNÝCH MERANÍ STROJNÝCH ČASTÍ
 

Ing. Juraj SLOBODA
vedúci laboratória

KONTAKT:   00421/41/5686 454

 


 

OSVEDČENIE O AKREDITÁCII č. S-026
 

POVERENIE MDV SR č. TSO/4/2018