Výskumný ústav dopravný, a.s.
 
ÚVOD  >  AKTUÁLNE  >  PRIESKUM EURÓPANIA A ZODPOVEDNÁ JAZDA

AKTUÁLNE

Prieskum Európania a zodpovedná jazda

13.07.2021

Ondrej Holič, moderátor: „Ospalosť, mikrospánok a najmä nepozornosť sú časté príčiny dopravných nehôd. Hoci to vieme, za volantom riskujeme. Potvrdzuje to najnovší prieskum Európania a zodpovedná jazda, do ktorého sa zapojilo dvanásťtisíc štyristo vodičov v jedenástich európskych krajinách.“

Jana Obrancová, redaktorka: „Hoci ospalosť považujeme za jednu z najčastejších príčin nehôd, za volant podľa prieskumu často sadáme aj unavení. Uviedol Martin Štefánik z nadácie VINCI Autoroutes Foundation.“

Martin Štefánik, VINCI Autoroutes Foundation: „Pätina Európanov a štvrtina Slovákov priznáva, že malo za volantom dojem, že na pár sekúnd zaspali.“

Jana Obrancová: „Až jedenásť percent vodičov v prieskume priznalo, že pre telefonovanie za volantom už takmer malo nehodu. Napriek tomu sa odpútavanie pozornosti od jazdy stáva na cestách čoraz väčším problémom.“

Martin Štefánik: „Až pätina posiela za volantom SMS správy. Štyridsať percent nastavuje navigáciu počas cesty. Až tretina vodičov telefonuje počas jazdy bez systému handsfree a viac ako polovica priznala telefonovanie cez Bluetooth.“

Jana Obrancová: „Takéto odpútavanie pozornosti si uvedomujú aj účastníci premávky na Slovensku.“

Opýtaný: „Zazvoní telefón, alebo sa musíte pozrieť, čo sa deje a tak. No tak ako mal by človek zastaviť, väčšinou zastavím, ale občas sa stane, že nie.“

Opýtaná: „Je to teda pre tých aj ostatných nebezpečné, nielen pre toho šoféra.“

Jana Obrancová: „Expert z Výskumného ústavu dopravného Pavol Kajánek únavu aj nepozornosť považuje za veľké riziko na cestách.“

Pavol Kajánek, Výskumný ústav dopravný: „Pri rýchlosti stodvadsať kilometrov za hodinu jedna sekunda mikrospánku alebo respektíve odvedenia pozornosti od jazdy znamená až tridsať metrov prejdených nesústredene s vozidlom. Posledné výskumy ukazujú, že aj handsfree telefonovanie je veľmi nebezpečné.“

Jana Obrancová: „Samostatnou kapitolou je alkohol. Najčastejšie pod jeho vplyvom sadajú do auta Belgičania, Gréci, Francúzi, Španieli a Švédi. Na Slovensku to priznali dve percentá opýtaných, najmenej v Európe. Dopravný psychológ Peter Klubert radí, aby sme výnimky nerobili ani na dovolenke.“

Peter Klubert, dopravný psychológ: „Rozhodne pitie za volantom neodporúčam. Sú krajiny, ktoré sú kultúrne naučené, že mierna dávka alkoholu je povolená. My na to jednak nie sme naučení, ale jednak aj to, že nepoznáme až tak veľmi dobre mieru.“

Jana Obrancová: „V Európskej únii sa ročne stanú státisíce nehôd. Vlani pri nich zomrelo takmer devätnásťtisíc ľudí.“

 


 
Ďalšie aktuality

VÚD, a.s. pokračuje v implementácii získaného projektu posúdenia zhody

VÚD, a.s. ako Notifikovaná osoba 1358 pokračuje v implementácii projektu.. Viac...

VÚD, a.s. pokračuje v implementácii získaného projektu posúdenia zhody

VÚD, a.s. ako Notifikovaná osoba 1358 získal projekt na posúdenie zhody Viac...

POZVÁNKA NA ZÁVEREČNÚ KONFERENCIU

Zlepšenie koordinácie a plánovania nákladnej dopravy na území TRANS TRITIA Viac...

Problematika dopravných prieskumov v rámci projektu TRANS TRITIA

Zverejnený príspevok v rámci výskumného projektu s názvom TRANS TRITIA .. Viac...

KONFERENCIA k projektu TRANS TRITIA - Improving coordination and planning of freight transport on TRANS TRITIA Project territory

Po 3 rokoch úspešnej implementácie sa projekt TRANS TRITIA blíži ku koncu svojho trvania. Radi by sme Vás pozvali, aby ste sa k nám pripojili počas projektovej konferencie.. Viac...

Výskumný ústav dopravný, a.s. poskytuje všetky služby v rámci možností

Naša spoločnosť sa k vzniknutej situácii postavila zodpovedne a s maximálnym úsilím eliminovať šírenie vírusu. Zaviedli sa potrebné opatrenia, obmedzil sa kontakt medzi zamestnancami, ako aj so zákazníkmi, boli zrušené služobné cesty, aktuálne naši zamestnanci pracujú vo väčšej miere z domu, ale stále naša spoločnosť poskytuje všetky služby v rámci možností. Viac...

Prajeme Vám krásne Vianoce a úspešný nový rok

Viac...

4. Coordination meeting v Žiline

Vo štvrtok 6. júna 2019 sme privítali projektových partnerov v Žiline Viac...

Czech Raildays 2019

Dny kolejové dopravy 11. - 13. 6. 2019 Viac...

1. Mezinárodní konference VODNÍ CESTY PRO 21. STOLETÍ

Partneri projektu sa nedávno zúčastnili na konferencii... Viac...

Stretnutie projektových partnerov - WPT 2

Multimodálna doprava v oblasti TRITIA, Ostrava, 25.03.2019 Viac...

TRANS TRITIA, Koordinačné stretnutie č. 2 Žilina

Diskusia na pôde Žilinskej univerzity v Žiline Viac...

TRANS TRITIA - stretnutie so zainteresovanými subjektmi v Ostrave

Partneri projektu stretli sa zainteresovanými subjektmi v Ostrave, aby získali spätnú vazbu k možnostiam využitia vodných ciest pre nákladnú dopravu Viac...

FUTURA - 5. STRETNUTIE PROJEKTOVÝCH PARTNEROV

Zástupcovia Výskumného ústavu dopravného sa v rámci projektu FUTURA zúčastnili 5. stretnutia partnerov projektu a 4. zasadnutia dozornej rady Viac...

Úspešné ukončenie projektu CaBilAvi („Capacity Building for Aviation Stakeholders inside and outside the EU“)

Posledný kvartál roku 2017 sa niesol v znamení úspešného ukončenia európskeho projektu CaBilAvi financovaného v rámci programu Horizon 2020 Viac...

KONFERENCIA PROJEKTU FUTURA

Zástupcovia Výskumného ústavu dopravného sa zúčastnili konferencie v rámci projektu FUTURA. Viac...

Oficiálne zahájenie projektu TRANS TRITIA

Konferencia a kick-off meeting na Zámku v Těšíně v rámci projektu TRANS TRITIA Viac...

Projekt FUTURA - 5. meeting

Výskumný ústav dopravný, a.s sa zúčastnil na 5. MEETINGU EXPERTOV projektu FUTURA Viac...

Projekt FUTURA - 4. meeting

Výskumný ústav dopravný, a.s privítal partnerov projektu na 4. MEETINGU EXPERTOV FUTURA Viac...

Projekt FUTURA - 3. meeting

V spoločnosti partnera projektu Kovis sa uskutočnil 3. MEETING EXPERTOV PROJEKTU FUTURA, na ktorom sa zúčastnili aj odborní pracovníci Výskumného ústavu dopravného, a.s Viac...

EGUTS - Európsky týždeň mobility

Projekt eGUTS sa pripája k Európskej kampani pre trvalo udržateľnú mestskú mobilitu v rámci Európskeho týždňa mobility Viac...

INTERAKTIVNÁ PROFESIONÁLNA KONFERENCIA PROJEKTU FUTURA

Partner projektu FUTURA - spoločnosť ZX BENET CZ zorganizovala interaktívnu odbornú konferenciu, na ktorej sa zúčastnili aj pracovníci Výskumného ústavu dopravného, a.s. Viac...

Aktivácia elektronickej schránky

Výskumný ústav dopravný, a.s. aktivoval elektronickú schránku Viac...

Prezentácia projektu FUTURA

Za účelom prezentácie projektu Futura, boli do priestorov Skúšobného laboratória pevnostných meraní strojných častí VÚD, a.s. pozvaní študenti Žilinskej univerzity v Žiline Viac...

Realizácia dopravných prieskumov Topoľčany – Nitra –Komárno

V dňoch 26. a 27. 04 2017 pracovníci Výskumného ústavu dopravného realizovali dopravné prieskumy Viac...

Zápis partnera verejného sektora do RPVS

Výskumný ústav dopravný, a.s. si splnil povinnosť verifikácie a zápisu do RPVS Viac...

CabilAvi

Projekt CaBilAvi, v ktorom je partnerom aj Výskumný ústav dopravný sa preklápa do záveru riešenia Viac...

Dopravné prieskumy Galanta, Šaľa, Nové Zámky..

Výskumný ústav dopravný, a.s. realizuje dopravné prieskumy k štúdiam realizovateľnosti Viac...

INTERREG CENTRAL EUROPE - schválený projekt v rámci druhej výzvy

Výskumný ústav dopravný, a.s. je partnerom schváleného projektu TRANS TRITIA Viac...

Tlačová správa

V súvislosti s aktuálne diskutovanou témou križovatky D1 - Triblavina, v rámci ktorej je často spomínané aj meno našej spoločnosti, uverejňujeme Tlačovú správu, stanovisko VÚD, a.s. Viac...

Výskumný ústav dopravný partnerom projektu FUTURA

Výskumný ústav dopravný, a.s. a pracovníci divízie certifikácie, skúšobníctva a interoperability Viac...

Schválený projekt Dunajského nadnárodného programu 2014-2020

Výskumný ústav dopravný, a.s. je partnerom projektu EGUTS v rámci Interreg Dunajského nadnárodného programu 2014-2020 Viac...

Prebieha vyhodnocovanie realizovaných dopravných prieskumov

Výkon a vyhodnotenie smerových a profilových dopravných prieskumov Viac...