Výskumný ústav dopravný, a.s.
 
ÚVOD  >  AKTUÁLNE  >  O DOKONČENÍ OBCHVATU PREŠOVA

AKTUÁLNE

O dokončení obchvatu Prešova

24.08.2021

Daniel Horňák, moderátor: „No a podrobnejšie sme sa rozprávali o výstavbe prešovského obchvatu, celkovej dopravnej situácii v šarišskej metropole a jej riešeniach s Ľubomírom Palčákom, riaditeľom Výskumného ústavu dopravného. Prešovčania by mali podľa jeho slov pocítiť reálne zlepšenie až o dva roky, keď má byť dokončená prvá etapa severného obchvatu mesta.“

Ľubomír Palčák, riaditeľ Výskumného ústavu dopravného: „Mesto Prešov je výstavnou metropolou severovýchodného Slovenska a tie dopravné problémy sú tam dnes asi na takej úrovni, ako sú známe dopravné problémy v Žiline na strednom Slovensku. Mesto je významnou križovatkou medzinárodných koridorov európskeho významu a vlastne tým, že je metropolou, tak je tam aj vysoký podiel zdrojovej a cieľovej dopravy. Čiže v tomto meste sa nám mieša vysoký podiel tranzitnej dopravy a tej zdrojovej a východzej dopravy, no a to spôsobuje obrovské problémy obyvateľom mesta Prešov, a preto sa vôbec nečudujem, že je tam vysoká nespokojnosť, nakoľko dlhé roky boli sľubované tieto obchvaty mesta, ktoré tam chýbajú, a preto sa ľudia búrili a boli aj tie protesty, ktoré sme videli.“

Daniel Horňák: „V súvislosti teda s riešením situácie sa najmä spomína takzvaný ten južný obchvat a severný obchvat. V akom stave je výstavba týchto úsekov?“

Ľubomír Palčák: „K tým problémom treba povedať, že tie čísla, ktoré sú tam dnes na vstupe do Prešova, či už z východnej časti, severnej časti, západu aj z juhu, sa v rozmedzí pohybujú v denných intenzitách od desať až do dvadsaťšesťtisíc vozidiel denne, a podiel ťažkej nákladnej dopravy je tam od dvadsať až tridsať percent. Naozaj toto sú vysoké čísla na to, aby sa tam vybudovali tieto obchvaty. Dnes máme stav taký, že je vo výstavbe vlastne prvá časť severného obchvatu, ktorá sa začala stavať v roku 2019, a keď všetko dobre dopadne, a zatiaľ tomu verím, že by to malo byť v roku 2023 dokončené. Takisto na jeseň tohto roku by mal byť dokončený ten južný obchvat Prešov-západ, Prešov-juh, a teda pevne verím, že aj v blízkej budúcnosti by sme do súťaže mohli dostať tú druhú etapu severného obchvatu, na ktorú tiež veľmi čakáme.“

Daniel Horňák: „Dnes minister Doležal oficiálne potvrdil poskytnutie nenávratného finančného príspevku. Ako vnímate efekt tej prvej etapy severného obchvatu, ak to bude dokončené, čo ste teda povedali, že tomu veríte? Ako to Prešovčania a firmy v tejto oblasti pocítia?“

Ľubomír Palčák: „Tak toto je veľmi dobrá správa, lebo dobre vieme, že na Slovensku tá pomalá výstavba diaľnic má dva hlavné problémy. Jednak je to pomalá príprava a na druhej strane je to dlhodobý nedostatok finančných zdrojov. Tým, že sa tu podarilo vybaviť financovanie z európskych zdrojov, vlastne šetríme naše štátne zdroje až vo výške osemdesiatpäť percent v tomto konkrétnom prípade, a na druhej strane to, že to Európska komisia schválila, svedčí o tom, že tento projekt bol dobre pripravený, bol transparentne vysúťažený a že ekonomicky je v poriadku. Toto je naozaj veľmi dobrá správa a svedčí to o tom, že vieme dobre pripraviť a vysúťažiť aj my diaľnice.“

Daniel Horňák: „A ten reálny efekt tejto prvej etapy na dopravnú situáciu? Pocítia to nejako Prešovčania, alebo ten reálny a hlavný efekt sa uvidí vlastne až pri plnom dokončení aj tej druhej etapy severného obchvatu?“

Ľubomír Palčák: „Ako som spomínal, táto prvá etapa by mala byť dokončená niekedy v prvej polovici roku 2023. Ten efekt vznikne práve s dokončeným úsekom, ktorý by mal byť už odovzdaný na jeseň tohto roku, a to je Prešov-západ, Prešov-juh, takzvaný ten južný obchvat, a podľa našich prepočtov vznikne tu ten synergický efekt prepojenia týchto dvoch úsekov a odbremenia sa vlastne vstupy zo severu, západu a z juhu až o šesť a pol tisíca vozidiel denne a bude tam aj necelý tridsaťpercentný podiel ťažkej nákladnej dopravy. Čiže jednoducho povedané, šesť a pol tisíca vozidiel denne nevojde do intravilánu mesta, ale toto mesto obíde, čo je podľa môjho názoru veľmi dobrá správa pre obyvateľov mesta Prešov.“

Daniel Horňák: „Následne sa teda bude čakať na dostavbu tej druhej etapy severného obchvatu. S týmto úsekom to ako momentálne vyzerá?“

Ľubomír Palčák: „Tento úsek je dokumentačne pripravený. Podľa mojich informácií dnes je na posudzovaní Útvaru hodnoty za peniaze. Táto inštitúcia pôsobí pod ministerstvom financií. Podľa súčasných pravidiel všetky takéto významné stavby musí táto inštitúcia posúdiť. Ja verím, že to posúdenie bude kladné, a potom by už nebránilo nič tomu, aby aj tento úsek išiel do súťaže. Tam sa predpokladá doba výstavby viac ako štyri roky, čiže nejak štyri roky štyri mesiace podľa súčasného harmonogramu. Čiže ak by sa to všetko podarilo, že ÚHP by to schválil, vypísala by sa súťaž, neboli by tam nejaké zdržania, ktoré, bohužiaľ, máme aj niekedy zlé skúsenosti s týmito súťažami, tak predpokladám, že pri dobrej konštelácii hviezd by v roku 2027 mohol byť dokončený aj tento úsek. Tento úsek nám znova zlepší tú situáciu v meste Prešov, lebo podľa prepočtov, ktoré máme, vlastne tento úsek odbremení na vstupe do Prešova z tej východnej časti a zo severnej časti až o trinásťtisíc vozidiel denne až tridsaťpäťpercentným podielom ťažkej nákladnej dopravy. Čiže ďalších trinásťtisíc vozidiel vlastne nám nepôjde do intravilánu a to už bude významný zásah, teda ten pozitívny, do kvality života ľudí.“

Daniel Horňák: „V tejto súvislosti sme sledovali aj výmenu názorov medzi odborníkmi, či tento úsek, tá druhá etapa má byť postavená v takzvanom plnom profile alebo polovičnom profile. Aký je váš názor, či je potrebné sa tým zaoberať? Ako vidíte vlastne toto nastavenie?“

Ľubomír Palčák: „Tieto debaty sú legitímne z pohľadu toho, že samozrejme nemáme dostatok finančných zdrojov a všetci kompetentní sa snažia čo najefektívnejšie tieto zdroje minúť a využívať ich hlavne tam, kde to tá dopravná situácia si vyžaduje. Môj názor v tomto konkrétnom prípade je, že aj pri tej druhej etape by sme mali ísť do plného profilu. Jednak nie je tu zásada taká, že keď staviam polovičný profil, že šetrím päťdesiat percent nákladov. Zhruba tieto náklady fixné sú aj pri polovičnom profile na úrovni až sedemdesiat percent celkových nákladov a v neskoršom čase dokončenie na plný profil vychádza to až o dvadsať až tridsať percent sú tie náklady vyššie. Ďalej si myslím, že vlastne odstránením toho úzkeho miesta na tranzite sever-juh Vyšný Komárnik-Milhosť vlastne zvýši sa atraktivita tohto tranzitu sever-juh cez Slovensko a myslím, že tam budú ešte vyššie intenzity, ako sa očakávajú, a určite môj názor je taký, že by sme mali ísť do plného profilu aj v tejto druhej etape.“

Daniel Horňák: „Vláda pred niekoľkými mesiacmi schválila taký zásadný dokument ohľadne harmonogramu a prioritizácie dostavby úsekov diaľničných ciest, rýchlostných ciest a tak ďalej. Ako z tohto pohľadu vnímate dostavbu cesty R4, na ktorú teda východné Slovensko čaká? Či tam máte k tomu nejaké výhrady, alebo ako to hodnotíte?“

Ľubomír Palčák: „Spomínané úseky, o ktorých sa bavíme, teda prvá a druhá etapa severného obchvatu Prešov, už v tomto dokumente nie sú, lebo tie už nikto nespochybňuje a sú v tak vysokom stupni prípravy, vlastne prvý už vo výstavbe a druhý verím, že čoskoro bude tiež, že tieto úseky sa tam nenachádzajú. Ostatné úseky, ktoré patria vlastne do rýchlostnej cesty R4, sú až na ďalších miestach a v druhej polovici tohto materiálu. Osobne si ale myslím, že tá atraktivita tohto tranzitu sa bude prehodnocovať a vlastne tak, ako sľúbil aj minister dopravy pri schvaľovaní tohto materiálu, že bude časom dochádzať aj k reprioritizácii tohto dokumentu a týchto úsekov, ktoré sú tam vymenované, a ja osobne predpokladám, že tieto úseky ďalšie, ktoré sú na R štvorke, sa môžu dostať v krátkom čase na významnejšie pozície.“

 


 
Ďalšie aktuality

VÚD, a.s. pokračuje v implementácii získaného projektu posúdenia zhody

VÚD, a.s. ako Notifikovaná osoba 1358 pokračuje v implementácii projektu.. Viac...

VÚD, a.s. pokračuje v implementácii získaného projektu posúdenia zhody

VÚD, a.s. ako Notifikovaná osoba 1358 získal projekt na posúdenie zhody Viac...

POZVÁNKA NA ZÁVEREČNÚ KONFERENCIU

Zlepšenie koordinácie a plánovania nákladnej dopravy na území TRANS TRITIA Viac...

Problematika dopravných prieskumov v rámci projektu TRANS TRITIA

Zverejnený príspevok v rámci výskumného projektu s názvom TRANS TRITIA .. Viac...

KONFERENCIA k projektu TRANS TRITIA - Improving coordination and planning of freight transport on TRANS TRITIA Project territory

Po 3 rokoch úspešnej implementácie sa projekt TRANS TRITIA blíži ku koncu svojho trvania. Radi by sme Vás pozvali, aby ste sa k nám pripojili počas projektovej konferencie.. Viac...

Výskumný ústav dopravný, a.s. poskytuje všetky služby v rámci možností

Naša spoločnosť sa k vzniknutej situácii postavila zodpovedne a s maximálnym úsilím eliminovať šírenie vírusu. Zaviedli sa potrebné opatrenia, obmedzil sa kontakt medzi zamestnancami, ako aj so zákazníkmi, boli zrušené služobné cesty, aktuálne naši zamestnanci pracujú vo väčšej miere z domu, ale stále naša spoločnosť poskytuje všetky služby v rámci možností. Viac...

Prajeme Vám krásne Vianoce a úspešný nový rok

Viac...

4. Coordination meeting v Žiline

Vo štvrtok 6. júna 2019 sme privítali projektových partnerov v Žiline Viac...

Czech Raildays 2019

Dny kolejové dopravy 11. - 13. 6. 2019 Viac...

1. Mezinárodní konference VODNÍ CESTY PRO 21. STOLETÍ

Partneri projektu sa nedávno zúčastnili na konferencii... Viac...

Stretnutie projektových partnerov - WPT 2

Multimodálna doprava v oblasti TRITIA, Ostrava, 25.03.2019 Viac...

TRANS TRITIA, Koordinačné stretnutie č. 2 Žilina

Diskusia na pôde Žilinskej univerzity v Žiline Viac...

TRANS TRITIA - stretnutie so zainteresovanými subjektmi v Ostrave

Partneri projektu stretli sa zainteresovanými subjektmi v Ostrave, aby získali spätnú vazbu k možnostiam využitia vodných ciest pre nákladnú dopravu Viac...

FUTURA - 5. STRETNUTIE PROJEKTOVÝCH PARTNEROV

Zástupcovia Výskumného ústavu dopravného sa v rámci projektu FUTURA zúčastnili 5. stretnutia partnerov projektu a 4. zasadnutia dozornej rady Viac...

Úspešné ukončenie projektu CaBilAvi („Capacity Building for Aviation Stakeholders inside and outside the EU“)

Posledný kvartál roku 2017 sa niesol v znamení úspešného ukončenia európskeho projektu CaBilAvi financovaného v rámci programu Horizon 2020 Viac...

KONFERENCIA PROJEKTU FUTURA

Zástupcovia Výskumného ústavu dopravného sa zúčastnili konferencie v rámci projektu FUTURA. Viac...

Oficiálne zahájenie projektu TRANS TRITIA

Konferencia a kick-off meeting na Zámku v Těšíně v rámci projektu TRANS TRITIA Viac...

Projekt FUTURA - 5. meeting

Výskumný ústav dopravný, a.s sa zúčastnil na 5. MEETINGU EXPERTOV projektu FUTURA Viac...

Projekt FUTURA - 4. meeting

Výskumný ústav dopravný, a.s privítal partnerov projektu na 4. MEETINGU EXPERTOV FUTURA Viac...

Projekt FUTURA - 3. meeting

V spoločnosti partnera projektu Kovis sa uskutočnil 3. MEETING EXPERTOV PROJEKTU FUTURA, na ktorom sa zúčastnili aj odborní pracovníci Výskumného ústavu dopravného, a.s Viac...

EGUTS - Európsky týždeň mobility

Projekt eGUTS sa pripája k Európskej kampani pre trvalo udržateľnú mestskú mobilitu v rámci Európskeho týždňa mobility Viac...

INTERAKTIVNÁ PROFESIONÁLNA KONFERENCIA PROJEKTU FUTURA

Partner projektu FUTURA - spoločnosť ZX BENET CZ zorganizovala interaktívnu odbornú konferenciu, na ktorej sa zúčastnili aj pracovníci Výskumného ústavu dopravného, a.s. Viac...

Aktivácia elektronickej schránky

Výskumný ústav dopravný, a.s. aktivoval elektronickú schránku Viac...

Prezentácia projektu FUTURA

Za účelom prezentácie projektu Futura, boli do priestorov Skúšobného laboratória pevnostných meraní strojných častí VÚD, a.s. pozvaní študenti Žilinskej univerzity v Žiline Viac...

Realizácia dopravných prieskumov Topoľčany – Nitra –Komárno

V dňoch 26. a 27. 04 2017 pracovníci Výskumného ústavu dopravného realizovali dopravné prieskumy Viac...

Zápis partnera verejného sektora do RPVS

Výskumný ústav dopravný, a.s. si splnil povinnosť verifikácie a zápisu do RPVS Viac...

CabilAvi

Projekt CaBilAvi, v ktorom je partnerom aj Výskumný ústav dopravný sa preklápa do záveru riešenia Viac...

Dopravné prieskumy Galanta, Šaľa, Nové Zámky..

Výskumný ústav dopravný, a.s. realizuje dopravné prieskumy k štúdiam realizovateľnosti Viac...

INTERREG CENTRAL EUROPE - schválený projekt v rámci druhej výzvy

Výskumný ústav dopravný, a.s. je partnerom schváleného projektu TRANS TRITIA Viac...

Tlačová správa

V súvislosti s aktuálne diskutovanou témou križovatky D1 - Triblavina, v rámci ktorej je často spomínané aj meno našej spoločnosti, uverejňujeme Tlačovú správu, stanovisko VÚD, a.s. Viac...

Výskumný ústav dopravný partnerom projektu FUTURA

Výskumný ústav dopravný, a.s. a pracovníci divízie certifikácie, skúšobníctva a interoperability Viac...

Schválený projekt Dunajského nadnárodného programu 2014-2020

Výskumný ústav dopravný, a.s. je partnerom projektu EGUTS v rámci Interreg Dunajského nadnárodného programu 2014-2020 Viac...

Prebieha vyhodnocovanie realizovaných dopravných prieskumov

Výkon a vyhodnotenie smerových a profilových dopravných prieskumov Viac...