Výskumný ústav dopravný, a.s.
 
ÚVOD  >  AKTUÁLNE  >  NEKONEČNÁ OPRAVA MOSTA

AKTUÁLNE

Nekonečná oprava mosta

19.08.2021

Danica Nejedlá, moderátorka: „Vyše 1100 dní rozbúraný most. Vodiči, ktorí jazdia cez Martin na východ krajiny ho dobre poznajú. Robotníci ho pred dopravou iba načali a nechali tak. K značkám obmedzujúcim premávku dnes pribudol zvláštny spoločník.“

Stanislav Thomka, aktivista a mestský poslanec: „Tento most sa sám neopraví a toto je trošku taká symbolika toho, ako tu vyzerajú práce na tomto moste v Martine.“

Marián Lechan, redaktor: „Most je z roku 1964. S jeho rekonštrukciou začali pred 3,5 rokom. Opravujú ho tak dlho, že ho ako rozrobený zobrazujú aj internetové mapy.“

(začiatok ankety)
Opýtaný 1: „Túto stranu celú rozrýpali, tak sa rozpadáva ten most z tejto strany a chodia autá iba po druhej strane a ten už sa rozpadáva tiež.“
Opýtaný 2: „Centrála vrčala celú zimu a nič sa nerobilo.“ (koniec ankety)

Marián Lechan: „Po tom, ako otvorili diaľničný úsek Dubná skala – Turany, výskumníci zmerali na starej trase, kde je aj tento most, intenzitu premávky a čísla ich prekvapili.“

Ľubomír Palčák, Výskumný ústav dopravný: „V priemere 15 tisíc vozidiel denne, z čoho zhruba 15 % je podiel nákladnej dopravy. Je to tak vysoké číslo na tomto úseku, že je nemysliteľné, aby oprava tohto mosta trvala tak dlho.“

Marián Lechan: „Správa ciest zodpovedná za projekt vystriedala na moste už dvoch zhotoviteľov. Most v dezolátnom stave však za pôvodne vysúťažené peniaze neboli schopní opraviť a tak hľadajú ďalšieho.“

Ivan Brečka, riaditeľ IVSC Žilina: „Akonáhle posúdime dodanú projektovú dokumentáciu, ktorú nám dodávateľ projektových prác dodal, tak v čo najskoršom termíne budeme žiadať o pridelenie financií.“

Marián Lechan: „Práce by sa tu mali vraj rozbehnúť budúci rok.“

Stanislav Thomka: „Robotníci sem prídu v marci 2022, dneska je august 2021. To ešte pol roka tu nikto nepríde a pol roka budú ľudia tuná jazdiť v takomto stave po tomto moste.“

Ivan Brečka: „By sme vedeli v priebehu budúceho roka cca letné mesiace júl a august mať most ako taký dokončený.“

Marián Lechan: „Pri jazde autom teraz mnohí spomalia a obzrú sa, čo tu leží. Martinský Čumil bude zdá sa odteraz pútať pozornosť vodičov viac, ako púta pozornosť kompetentných tento most. Z Martina Marián Lechan, televízia Markíza.“

 


 
Ďalšie aktuality

VÚD, a.s. pokračuje v implementácii získaného projektu posúdenia zhody

VÚD, a.s. ako Notifikovaná osoba 1358 pokračuje v implementácii projektu.. Viac...

VÚD, a.s. pokračuje v implementácii získaného projektu posúdenia zhody

VÚD, a.s. ako Notifikovaná osoba 1358 získal projekt na posúdenie zhody Viac...

POZVÁNKA NA ZÁVEREČNÚ KONFERENCIU

Zlepšenie koordinácie a plánovania nákladnej dopravy na území TRANS TRITIA Viac...

Problematika dopravných prieskumov v rámci projektu TRANS TRITIA

Zverejnený príspevok v rámci výskumného projektu s názvom TRANS TRITIA .. Viac...

KONFERENCIA k projektu TRANS TRITIA - Improving coordination and planning of freight transport on TRANS TRITIA Project territory

Po 3 rokoch úspešnej implementácie sa projekt TRANS TRITIA blíži ku koncu svojho trvania. Radi by sme Vás pozvali, aby ste sa k nám pripojili počas projektovej konferencie.. Viac...

Výskumný ústav dopravný, a.s. poskytuje všetky služby v rámci možností

Naša spoločnosť sa k vzniknutej situácii postavila zodpovedne a s maximálnym úsilím eliminovať šírenie vírusu. Zaviedli sa potrebné opatrenia, obmedzil sa kontakt medzi zamestnancami, ako aj so zákazníkmi, boli zrušené služobné cesty, aktuálne naši zamestnanci pracujú vo väčšej miere z domu, ale stále naša spoločnosť poskytuje všetky služby v rámci možností. Viac...

Prajeme Vám krásne Vianoce a úspešný nový rok

Viac...

4. Coordination meeting v Žiline

Vo štvrtok 6. júna 2019 sme privítali projektových partnerov v Žiline Viac...

Czech Raildays 2019

Dny kolejové dopravy 11. - 13. 6. 2019 Viac...

1. Mezinárodní konference VODNÍ CESTY PRO 21. STOLETÍ

Partneri projektu sa nedávno zúčastnili na konferencii... Viac...

Stretnutie projektových partnerov - WPT 2

Multimodálna doprava v oblasti TRITIA, Ostrava, 25.03.2019 Viac...

TRANS TRITIA, Koordinačné stretnutie č. 2 Žilina

Diskusia na pôde Žilinskej univerzity v Žiline Viac...

TRANS TRITIA - stretnutie so zainteresovanými subjektmi v Ostrave

Partneri projektu stretli sa zainteresovanými subjektmi v Ostrave, aby získali spätnú vazbu k možnostiam využitia vodných ciest pre nákladnú dopravu Viac...

FUTURA - 5. STRETNUTIE PROJEKTOVÝCH PARTNEROV

Zástupcovia Výskumného ústavu dopravného sa v rámci projektu FUTURA zúčastnili 5. stretnutia partnerov projektu a 4. zasadnutia dozornej rady Viac...

Úspešné ukončenie projektu CaBilAvi („Capacity Building for Aviation Stakeholders inside and outside the EU“)

Posledný kvartál roku 2017 sa niesol v znamení úspešného ukončenia európskeho projektu CaBilAvi financovaného v rámci programu Horizon 2020 Viac...

KONFERENCIA PROJEKTU FUTURA

Zástupcovia Výskumného ústavu dopravného sa zúčastnili konferencie v rámci projektu FUTURA. Viac...

Oficiálne zahájenie projektu TRANS TRITIA

Konferencia a kick-off meeting na Zámku v Těšíně v rámci projektu TRANS TRITIA Viac...

Projekt FUTURA - 5. meeting

Výskumný ústav dopravný, a.s sa zúčastnil na 5. MEETINGU EXPERTOV projektu FUTURA Viac...

Projekt FUTURA - 4. meeting

Výskumný ústav dopravný, a.s privítal partnerov projektu na 4. MEETINGU EXPERTOV FUTURA Viac...

Projekt FUTURA - 3. meeting

V spoločnosti partnera projektu Kovis sa uskutočnil 3. MEETING EXPERTOV PROJEKTU FUTURA, na ktorom sa zúčastnili aj odborní pracovníci Výskumného ústavu dopravného, a.s Viac...

EGUTS - Európsky týždeň mobility

Projekt eGUTS sa pripája k Európskej kampani pre trvalo udržateľnú mestskú mobilitu v rámci Európskeho týždňa mobility Viac...

INTERAKTIVNÁ PROFESIONÁLNA KONFERENCIA PROJEKTU FUTURA

Partner projektu FUTURA - spoločnosť ZX BENET CZ zorganizovala interaktívnu odbornú konferenciu, na ktorej sa zúčastnili aj pracovníci Výskumného ústavu dopravného, a.s. Viac...

Aktivácia elektronickej schránky

Výskumný ústav dopravný, a.s. aktivoval elektronickú schránku Viac...

Prezentácia projektu FUTURA

Za účelom prezentácie projektu Futura, boli do priestorov Skúšobného laboratória pevnostných meraní strojných častí VÚD, a.s. pozvaní študenti Žilinskej univerzity v Žiline Viac...

Realizácia dopravných prieskumov Topoľčany – Nitra –Komárno

V dňoch 26. a 27. 04 2017 pracovníci Výskumného ústavu dopravného realizovali dopravné prieskumy Viac...

Zápis partnera verejného sektora do RPVS

Výskumný ústav dopravný, a.s. si splnil povinnosť verifikácie a zápisu do RPVS Viac...

CabilAvi

Projekt CaBilAvi, v ktorom je partnerom aj Výskumný ústav dopravný sa preklápa do záveru riešenia Viac...

Dopravné prieskumy Galanta, Šaľa, Nové Zámky..

Výskumný ústav dopravný, a.s. realizuje dopravné prieskumy k štúdiam realizovateľnosti Viac...

INTERREG CENTRAL EUROPE - schválený projekt v rámci druhej výzvy

Výskumný ústav dopravný, a.s. je partnerom schváleného projektu TRANS TRITIA Viac...

Tlačová správa

V súvislosti s aktuálne diskutovanou témou križovatky D1 - Triblavina, v rámci ktorej je často spomínané aj meno našej spoločnosti, uverejňujeme Tlačovú správu, stanovisko VÚD, a.s. Viac...

Výskumný ústav dopravný partnerom projektu FUTURA

Výskumný ústav dopravný, a.s. a pracovníci divízie certifikácie, skúšobníctva a interoperability Viac...

Schválený projekt Dunajského nadnárodného programu 2014-2020

Výskumný ústav dopravný, a.s. je partnerom projektu EGUTS v rámci Interreg Dunajského nadnárodného programu 2014-2020 Viac...

Prebieha vyhodnocovanie realizovaných dopravných prieskumov

Výkon a vyhodnotenie smerových a profilových dopravných prieskumov Viac...