Výskumný ústav dopravný, a.s.
 
ÚVOD  >  AKTUÁLNE  >  KOMPLIKÁCIE NA CESTÁCH

AKTUÁLNE

Komplikácie na cestách

23.06.2021

Lenka Vavrinčíková, moderátorka: „No a my sa spájame s Ľubomírom Palčákom, šéfom Výskumného ústavu dopravného v Žiline. Pán Palčák, na internete sa pravidelne objavujú videá zo sveta, kde most opravia za jedinú noc, alebo víkend. Je to realita a ak áno, prečo je to u nás problém?“

Ľubomír Palčák, Výskumný ústav dopravy v Žiline: „Pozdravujem divákov televízie Markíza. Áno, vo väčšine prípadov je to realita. Samozrejme treba rozlišovať, o aké opravy a rekonštrukcie ide, nakoľko nie pri všetkých sa dá to zrealizovať skôr, tak ako to vidíme napríklad na tých videách. Myslím si, že ten dôvod, prečo u nás ešte v tomto zaostávame je hlavný ten, že u nás si ešte nevážime ten čas a hlavne si ho neceníme tak, ako možno v tých vyspelejších krajinách. Ak hovorím o čase, tak hovorím o čase strávenom vodičmi a ľuďmi v mobilných prostriedkoch, ale samozrejme je dôležitý aj časť tovaru v mobilných prostriedkoch. Myslím si, že u nás rozhoduje hlavne cena a tu sa dostávame do určitého problému, že vlastne, keď sa stanovuje alebo súťaží sa cena určitej rekonštrukcie a cena je 100 % pri rozhodovaní, malo by sa určite uvažovať aj o tom, že aj čas alebo tá doba rekonštrukcie je veľmi dôležitá. Možnože by bolo vhodné tam, kde je to možné, sa sústredí na to, aby sme si vyrátali takzvanú hodnotu za peniaze, či skrátený čas nám neprinesie väčšie ekonomické benefity.“

Viktor Vincze, moderátor: „No v reportáži sme počuli, že u nás sa vraj v noci robiť nemôže, či už pre bezpečnosť, alebo teda nočný pokoj. V zahraničí som ale napríklad aj ja osobne opakovane videl cestárov pracovať v nočných hodinách. Nemalo by sa toto podľa vás u nás zmeniť, alebo teda čo by bolo riešením?“

Ľubomír Palčák: „Myslím si, že celkovo by sme sa mali zamerať na túto problematiku, lebo vidíme, že tie zácpy pri tých opravách, teda tie dopravné problémy sú už veľké a ako som spomínal, ten čas strávený ľudí a tovaru v autách, je nakoniec o peniazoch. Samozrejme mali by sme sa na to pozrieť aj z pohľadu našich predpisov bezpečnostných, či napríklad niektoré obce si vyžadujú, aby sa, ktoré sú v blízkosti, že práca v noci kvôli hluku aby tam nebola. Samozrejme treba tu väčšie osvetlenie a musíme si uvedomiť aj to, že napríklad pri stavebných prácach až 50 % je cena mzdy a cena práce. Ďalším problémom je práve to, čo som hovoril, že vlastne my keby sme to chceli zrýchliť, napríklad v dvoch zmenách v noci a cez soboty a nedele, sú to navyše náklady, ktoré pri týchto prácach sú tu, ale ak by sme sa, ako aj pri iných investičných projektoch pozreli na to cez hodnotu za peniaze, myslím si, že mali by sme sa vážnejšie touto témou zaoberať, či napríklad ten benefit na konci dňa, aby nebol oveľa väčší z toho, ak by sme tie opravy tam, kde je to možné podotýkam, urobili nie za niekoľko mesiacov, ale za niekoľko týždňov.“

Viktor Vincze: „Uzavrel Ľubomír Palčák. Vďaka, že ste boli s nami a ešte pekný večer.“

 


 
Ďalšie aktuality

VÚD, a.s. pokračuje v implementácii získaného projektu posúdenia zhody

VÚD, a.s. ako Notifikovaná osoba 1358 pokračuje v implementácii projektu.. Viac...

VÚD, a.s. pokračuje v implementácii získaného projektu posúdenia zhody

VÚD, a.s. ako Notifikovaná osoba 1358 získal projekt na posúdenie zhody Viac...

POZVÁNKA NA ZÁVEREČNÚ KONFERENCIU

Zlepšenie koordinácie a plánovania nákladnej dopravy na území TRANS TRITIA Viac...

Problematika dopravných prieskumov v rámci projektu TRANS TRITIA

Zverejnený príspevok v rámci výskumného projektu s názvom TRANS TRITIA .. Viac...

KONFERENCIA k projektu TRANS TRITIA - Improving coordination and planning of freight transport on TRANS TRITIA Project territory

Po 3 rokoch úspešnej implementácie sa projekt TRANS TRITIA blíži ku koncu svojho trvania. Radi by sme Vás pozvali, aby ste sa k nám pripojili počas projektovej konferencie.. Viac...

Výskumný ústav dopravný, a.s. poskytuje všetky služby v rámci možností

Naša spoločnosť sa k vzniknutej situácii postavila zodpovedne a s maximálnym úsilím eliminovať šírenie vírusu. Zaviedli sa potrebné opatrenia, obmedzil sa kontakt medzi zamestnancami, ako aj so zákazníkmi, boli zrušené služobné cesty, aktuálne naši zamestnanci pracujú vo väčšej miere z domu, ale stále naša spoločnosť poskytuje všetky služby v rámci možností. Viac...

Prajeme Vám krásne Vianoce a úspešný nový rok

Viac...

4. Coordination meeting v Žiline

Vo štvrtok 6. júna 2019 sme privítali projektových partnerov v Žiline Viac...

Czech Raildays 2019

Dny kolejové dopravy 11. - 13. 6. 2019 Viac...

1. Mezinárodní konference VODNÍ CESTY PRO 21. STOLETÍ

Partneri projektu sa nedávno zúčastnili na konferencii... Viac...

Stretnutie projektových partnerov - WPT 2

Multimodálna doprava v oblasti TRITIA, Ostrava, 25.03.2019 Viac...

TRANS TRITIA, Koordinačné stretnutie č. 2 Žilina

Diskusia na pôde Žilinskej univerzity v Žiline Viac...

TRANS TRITIA - stretnutie so zainteresovanými subjektmi v Ostrave

Partneri projektu stretli sa zainteresovanými subjektmi v Ostrave, aby získali spätnú vazbu k možnostiam využitia vodných ciest pre nákladnú dopravu Viac...

FUTURA - 5. STRETNUTIE PROJEKTOVÝCH PARTNEROV

Zástupcovia Výskumného ústavu dopravného sa v rámci projektu FUTURA zúčastnili 5. stretnutia partnerov projektu a 4. zasadnutia dozornej rady Viac...

Úspešné ukončenie projektu CaBilAvi („Capacity Building for Aviation Stakeholders inside and outside the EU“)

Posledný kvartál roku 2017 sa niesol v znamení úspešného ukončenia európskeho projektu CaBilAvi financovaného v rámci programu Horizon 2020 Viac...

KONFERENCIA PROJEKTU FUTURA

Zástupcovia Výskumného ústavu dopravného sa zúčastnili konferencie v rámci projektu FUTURA. Viac...

Oficiálne zahájenie projektu TRANS TRITIA

Konferencia a kick-off meeting na Zámku v Těšíně v rámci projektu TRANS TRITIA Viac...

Projekt FUTURA - 5. meeting

Výskumný ústav dopravný, a.s sa zúčastnil na 5. MEETINGU EXPERTOV projektu FUTURA Viac...

Projekt FUTURA - 4. meeting

Výskumný ústav dopravný, a.s privítal partnerov projektu na 4. MEETINGU EXPERTOV FUTURA Viac...

Projekt FUTURA - 3. meeting

V spoločnosti partnera projektu Kovis sa uskutočnil 3. MEETING EXPERTOV PROJEKTU FUTURA, na ktorom sa zúčastnili aj odborní pracovníci Výskumného ústavu dopravného, a.s Viac...

EGUTS - Európsky týždeň mobility

Projekt eGUTS sa pripája k Európskej kampani pre trvalo udržateľnú mestskú mobilitu v rámci Európskeho týždňa mobility Viac...

INTERAKTIVNÁ PROFESIONÁLNA KONFERENCIA PROJEKTU FUTURA

Partner projektu FUTURA - spoločnosť ZX BENET CZ zorganizovala interaktívnu odbornú konferenciu, na ktorej sa zúčastnili aj pracovníci Výskumného ústavu dopravného, a.s. Viac...

Aktivácia elektronickej schránky

Výskumný ústav dopravný, a.s. aktivoval elektronickú schránku Viac...

Prezentácia projektu FUTURA

Za účelom prezentácie projektu Futura, boli do priestorov Skúšobného laboratória pevnostných meraní strojných častí VÚD, a.s. pozvaní študenti Žilinskej univerzity v Žiline Viac...

Realizácia dopravných prieskumov Topoľčany – Nitra –Komárno

V dňoch 26. a 27. 04 2017 pracovníci Výskumného ústavu dopravného realizovali dopravné prieskumy Viac...

Zápis partnera verejného sektora do RPVS

Výskumný ústav dopravný, a.s. si splnil povinnosť verifikácie a zápisu do RPVS Viac...

CabilAvi

Projekt CaBilAvi, v ktorom je partnerom aj Výskumný ústav dopravný sa preklápa do záveru riešenia Viac...

Dopravné prieskumy Galanta, Šaľa, Nové Zámky..

Výskumný ústav dopravný, a.s. realizuje dopravné prieskumy k štúdiam realizovateľnosti Viac...

INTERREG CENTRAL EUROPE - schválený projekt v rámci druhej výzvy

Výskumný ústav dopravný, a.s. je partnerom schváleného projektu TRANS TRITIA Viac...

Tlačová správa

V súvislosti s aktuálne diskutovanou témou križovatky D1 - Triblavina, v rámci ktorej je často spomínané aj meno našej spoločnosti, uverejňujeme Tlačovú správu, stanovisko VÚD, a.s. Viac...

Výskumný ústav dopravný partnerom projektu FUTURA

Výskumný ústav dopravný, a.s. a pracovníci divízie certifikácie, skúšobníctva a interoperability Viac...

Schválený projekt Dunajského nadnárodného programu 2014-2020

Výskumný ústav dopravný, a.s. je partnerom projektu EGUTS v rámci Interreg Dunajského nadnárodného programu 2014-2020 Viac...

Prebieha vyhodnocovanie realizovaných dopravných prieskumov

Výkon a vyhodnotenie smerových a profilových dopravných prieskumov Viac...