Výskumný ústav dopravný, a.s.
 
ÚVOD  >  AKTUÁLNE  >  JAZERO NAMIESTO PODJAZDU

AKTUÁLNE

Jazero namiesto podjazdu

08.08.2021

Zuzana Straková Wenzlová, moderátorka: „Frekventovaná križovatka v Žiline sa po silnejších dažďoch mení na jazero. Podjazd, ktorý je súčasťou nového diaľničného privádzača D1, musia po nepriaznivom počasí uzavrieť. Vodičom tak vznikajú komplikované obchádzky v už tak zložitej dopravnej situácii v meste.“

Peter Revús, redaktor: „Nový diaľničný privádzač v Žiline preverilo obdobie letných dažďov. V očiach vodičov rozhodne neuspel. S jazerom namiesto podjazdu nie je spokojné ani mesto.“

Denis Cáder, podpredseda komisie dopravy mesta Žilina (nezávislý): „Určite to nie je normálne v dvadsiatom prvom storočí a v dnešnej dobe, aby sa niečo naprojektovalo bez toho, že sa ráta s takýmito možnosťami v rámci meteorologických pomerov.“

Eva Žgravčáková, hovorkyňa NDS: „Krátkodobé zaplavovanie spôsobujú extrémne prívalové dažde, ktorým sa, žiaľ, nedá zabrániť. Stavba diaľničného privádzača bola zrealizovaná v zmysle platného stavebného povolenia a realizačnej projektovej dokumentácie.“

Peter Revús: „Bežnému odvodneniu má na kritickom mieste počas prívalových zrážok pomáhať aj dvojica vodných čerpadiel, o ktoré sa starajú cestári. Zrejme ani to však nestačí.“

Denis Cáder: „Myslíme si, spolu s odborníkmi, že toto miesto nie je zhotovené správne, a veríme, že občania nebudú ďalej rukojemníkmi medzi inštitúciami, ktoré to majú na starosti.“

Peter Revús: „Podľa cestárov by mal byť problém už vyriešený, chyba bola vraj v čerpadlách.“

Ivan Brečka, riaditeľ SSC-IVSC Žilina (telefonát): „Vzhľadom na intenzitu a vysoké milimetre prívalových vôd boli tam poruchy aj na čerpadlách, aj na prívode elektrickej energie. Momentálne čerpadlá sú vymenené, nakoľko boli poruchové.“

Peter Revús: „Pre niektorých dopravných expertov sú však čerpadlá nadštandardom. Riešením je vraj dostatočne dimenzované prirodzené odvodnenie terénu v okolí privádzača.“

Pavol Kajánek, zástupca generálneho riaditeľa VÚD: „Pri týchto nových stavbách by sa to už stávať nemalo a tie čerpadlá už sú fakt vyslovene taká krajná zálohová varianta, ktorá je spustená už iba v tých veciach, kde ten projektant opomenul to základné riešenie, ktoré by v podstate malo zabezpečiť plynulé odvodnenie.“

Peter Revús: „Vodiči na frekventovanej križovatke sú tak závislí od spoľahlivosti čerpadiel. V prípade ďalšej poruchy počas lejakov ich čaká pod nadjazdom opäť jazero namiesto cesty.“

 


 
Ďalšie aktuality

VÚD, a.s. pokračuje v implementácii získaného projektu posúdenia zhody

VÚD, a.s. ako Notifikovaná osoba 1358 pokračuje v implementácii projektu.. Viac...

VÚD, a.s. pokračuje v implementácii získaného projektu posúdenia zhody

VÚD, a.s. ako Notifikovaná osoba 1358 získal projekt na posúdenie zhody Viac...

POZVÁNKA NA ZÁVEREČNÚ KONFERENCIU

Zlepšenie koordinácie a plánovania nákladnej dopravy na území TRANS TRITIA Viac...

Problematika dopravných prieskumov v rámci projektu TRANS TRITIA

Zverejnený príspevok v rámci výskumného projektu s názvom TRANS TRITIA .. Viac...

KONFERENCIA k projektu TRANS TRITIA - Improving coordination and planning of freight transport on TRANS TRITIA Project territory

Po 3 rokoch úspešnej implementácie sa projekt TRANS TRITIA blíži ku koncu svojho trvania. Radi by sme Vás pozvali, aby ste sa k nám pripojili počas projektovej konferencie.. Viac...

Výskumný ústav dopravný, a.s. poskytuje všetky služby v rámci možností

Naša spoločnosť sa k vzniknutej situácii postavila zodpovedne a s maximálnym úsilím eliminovať šírenie vírusu. Zaviedli sa potrebné opatrenia, obmedzil sa kontakt medzi zamestnancami, ako aj so zákazníkmi, boli zrušené služobné cesty, aktuálne naši zamestnanci pracujú vo väčšej miere z domu, ale stále naša spoločnosť poskytuje všetky služby v rámci možností. Viac...

Prajeme Vám krásne Vianoce a úspešný nový rok

Viac...

4. Coordination meeting v Žiline

Vo štvrtok 6. júna 2019 sme privítali projektových partnerov v Žiline Viac...

Czech Raildays 2019

Dny kolejové dopravy 11. - 13. 6. 2019 Viac...

1. Mezinárodní konference VODNÍ CESTY PRO 21. STOLETÍ

Partneri projektu sa nedávno zúčastnili na konferencii... Viac...

Stretnutie projektových partnerov - WPT 2

Multimodálna doprava v oblasti TRITIA, Ostrava, 25.03.2019 Viac...

TRANS TRITIA, Koordinačné stretnutie č. 2 Žilina

Diskusia na pôde Žilinskej univerzity v Žiline Viac...

TRANS TRITIA - stretnutie so zainteresovanými subjektmi v Ostrave

Partneri projektu stretli sa zainteresovanými subjektmi v Ostrave, aby získali spätnú vazbu k možnostiam využitia vodných ciest pre nákladnú dopravu Viac...

FUTURA - 5. STRETNUTIE PROJEKTOVÝCH PARTNEROV

Zástupcovia Výskumného ústavu dopravného sa v rámci projektu FUTURA zúčastnili 5. stretnutia partnerov projektu a 4. zasadnutia dozornej rady Viac...

Úspešné ukončenie projektu CaBilAvi („Capacity Building for Aviation Stakeholders inside and outside the EU“)

Posledný kvartál roku 2017 sa niesol v znamení úspešného ukončenia európskeho projektu CaBilAvi financovaného v rámci programu Horizon 2020 Viac...

KONFERENCIA PROJEKTU FUTURA

Zástupcovia Výskumného ústavu dopravného sa zúčastnili konferencie v rámci projektu FUTURA. Viac...

Oficiálne zahájenie projektu TRANS TRITIA

Konferencia a kick-off meeting na Zámku v Těšíně v rámci projektu TRANS TRITIA Viac...

Projekt FUTURA - 5. meeting

Výskumný ústav dopravný, a.s sa zúčastnil na 5. MEETINGU EXPERTOV projektu FUTURA Viac...

Projekt FUTURA - 4. meeting

Výskumný ústav dopravný, a.s privítal partnerov projektu na 4. MEETINGU EXPERTOV FUTURA Viac...

Projekt FUTURA - 3. meeting

V spoločnosti partnera projektu Kovis sa uskutočnil 3. MEETING EXPERTOV PROJEKTU FUTURA, na ktorom sa zúčastnili aj odborní pracovníci Výskumného ústavu dopravného, a.s Viac...

EGUTS - Európsky týždeň mobility

Projekt eGUTS sa pripája k Európskej kampani pre trvalo udržateľnú mestskú mobilitu v rámci Európskeho týždňa mobility Viac...

INTERAKTIVNÁ PROFESIONÁLNA KONFERENCIA PROJEKTU FUTURA

Partner projektu FUTURA - spoločnosť ZX BENET CZ zorganizovala interaktívnu odbornú konferenciu, na ktorej sa zúčastnili aj pracovníci Výskumného ústavu dopravného, a.s. Viac...

Aktivácia elektronickej schránky

Výskumný ústav dopravný, a.s. aktivoval elektronickú schránku Viac...

Prezentácia projektu FUTURA

Za účelom prezentácie projektu Futura, boli do priestorov Skúšobného laboratória pevnostných meraní strojných častí VÚD, a.s. pozvaní študenti Žilinskej univerzity v Žiline Viac...

Realizácia dopravných prieskumov Topoľčany – Nitra –Komárno

V dňoch 26. a 27. 04 2017 pracovníci Výskumného ústavu dopravného realizovali dopravné prieskumy Viac...

Zápis partnera verejného sektora do RPVS

Výskumný ústav dopravný, a.s. si splnil povinnosť verifikácie a zápisu do RPVS Viac...

CabilAvi

Projekt CaBilAvi, v ktorom je partnerom aj Výskumný ústav dopravný sa preklápa do záveru riešenia Viac...

Dopravné prieskumy Galanta, Šaľa, Nové Zámky..

Výskumný ústav dopravný, a.s. realizuje dopravné prieskumy k štúdiam realizovateľnosti Viac...

INTERREG CENTRAL EUROPE - schválený projekt v rámci druhej výzvy

Výskumný ústav dopravný, a.s. je partnerom schváleného projektu TRANS TRITIA Viac...

Tlačová správa

V súvislosti s aktuálne diskutovanou témou križovatky D1 - Triblavina, v rámci ktorej je často spomínané aj meno našej spoločnosti, uverejňujeme Tlačovú správu, stanovisko VÚD, a.s. Viac...

Výskumný ústav dopravný partnerom projektu FUTURA

Výskumný ústav dopravný, a.s. a pracovníci divízie certifikácie, skúšobníctva a interoperability Viac...

Schválený projekt Dunajského nadnárodného programu 2014-2020

Výskumný ústav dopravný, a.s. je partnerom projektu EGUTS v rámci Interreg Dunajského nadnárodného programu 2014-2020 Viac...

Prebieha vyhodnocovanie realizovaných dopravných prieskumov

Výkon a vyhodnotenie smerových a profilových dopravných prieskumov Viac...